Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

Nacionalni muzeji Slovenije MMD 2017

Ob praznovaju mednarodnega muzejskega dne, na temo Muzeji in spregledana preteklost:
Nepovedano v muzejih,

vas vljudno vabimo na odprtje skupinske razstave
~NACIONALNI MUZEJI SLOVENIJE 2017~
v četrtek, 18. maja 2017 ob 11.30 uri na muzejski ploščadi pred Slovenskim etnografskim muzejem.


Muzeji igrajo ključno vlogo pri ustvarjanju in predstavljanju skupne kulturne dediščine različnih skupnosti. Postali so družbena vozlišča, ki vzpodbujajo dialog med ljudmi ter težijo k izboljšanju družbe, tudi z nagovarjanjem travmatičnih zgodovin pre...ko mediacije in večplastnih zornih kotov. Prav odkrivanje spornih zgodovin in sposobnost odstiranja nepovedanih zgodb so naloge, ki jih muzeji opravljajo kot aktivni oblikovalce družbe. Tako pripomorejo k razkrivanju travmatičnih in zamolčanih dogodkov iz preteklosti ter spodbujajo k razumevanju, sožitju in večplastnemu sprejemanju zgodovine.
 
Z izbranimi podobami muzejskih iz bogatih in raznolikih muzejskih zbirk se predstavlja 12 slovenskih državnih muzejev: Narodni muzej Slovenije, Narodna galerija, Prirodoslovni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej, Moderna galerija +MSUM, Tehniški muzej Slovenije, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Slovenska kinoteka, Slovenski gledališki inštitut – Gledališki muzej, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Slovenski šols...ki muzej in Muzej krščanstva na Slovenskem.
Razstava izpostavlja pomen in moč medsebojnega sodelovanja, odkriva kulturne zaklade, ki jih hranijo muzeji, oživlja muzejsko ploščad, sooblikuje javni kulturni prostor in poudaja vlogo muzejev, kot nosilcev sprememb v družbi in spodbujevalcev dialoga v večplastnem razumevanju časa.


Razstavo bo odprla dr. Kaja Širok, predsednica ICOM Slovenija,

____________________________________________________________________________________
Muzeji in zamolčane zgodovine. Med spominom in pozabo // Museums and contested histories: Saying the unspeakable in museums
 
Posamezne zamolčane zgodbe so se dogajale tudi v šolstvu. Različne zgodbe je ob menjavi novih družbenih sistemov, nove oblasti, učiteljstvo doživljalo znova in znova. Tako so na primer ugotavljali leta 1926: ˝Suspendiranje učiteljstva, izmenjavanje nadzornikov, premeščanje učiteljstva – stara pesem za učiteljstvo, ki se začenja ob vsaki spremembi režima do novega režima, pri katerem se obrne na drugo stran.˝ Izrazito so voljo nove oblasti doživljali učitelji po drugi svetovni vojni, ko je nova družbena stvarnost postavila jasne naloge v šolstvu: ˝Vzgoja in izobraževanje v šolah morata biti prežeta s socialistično ideologijo, šola mora vzgajati mladega človeka socialistične miselnosti, pedagoški kader mora biti ideološko zgrajen!˝

V spomin na zamolčane zgodbe od dnevu muzejev, 18. maju 2017, v Slovenskem šolskem muzeju zato izpostavljamo z dvema primeroma: s fotografijo in z zapisano karakteristiko učitelja. Fotografija nam prikaže šolsko učilnico leta 1945, ko je bila na steni učilnice hkrati podoba Tita, Stalina in krščanski križ. Kmalu sta Stalin in križ izginila iz učilnic, le podoba Tita je bila še do konca osemdesetih let 20. stoletja nepogrešljivi del opreme šolskih učilnic. Učitelji hranijo veliko zgodb glede primernosti oz. neprimernosti njihovih osebnosti za pedagoški poklic. Njihovo delo so spremljali nadrejeni, ki so pripravljali karakteristike – ocene moralno - političnih in strokovnih kvalitet posameznega učitelja. Po drugi vojni je lahko poučeval le učiteljski kader z ustrezno karakteristiko.

Foto 1 / Učilnica s podobami krščanskega križa, podobo Stalina in Tita, 1945, Preloka ob Kolpi. ©SŠM, fototeka.
 
Foto 2 / Karakteristika (moralno - politična in strokovna ocena) učitelja iz leta 1960, Osnovna šola Kamnik. V: Temna stran meseca, Ljubljana 1998, str. 667.
 

 
 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway