Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

37. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije ZZDS

 

37. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije ZZDS

Ljubljana, 22.  do 24. oktober 2014

 

Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane. – 100 let začetka prve svetovne vojne

 

Program v sodelovanju z: ZRC SAZU, SAZU,  Inštitutom za novejšo zgodovino, Arhivom Republike Slovenije, Muzejem novejše zgodovine Slovenije

           

 

SREDA,  22.10.2014 ~ ATRIJ ZRC, Novi trg 2

9.00 – 9.50  Pozdrav v imenu predsednika Republike Slovenije (akad. prof. dr. Boštjan Žekš, svetovalec predsednika), pozdravi organizatorjev, podelitev nagrade Klio in priznanja Ervina Dolenca, podelitev častnega članstva ZZDS

 

Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane (1)

 

10.10 – 11.45,
predsedujoča Dragica Čeč

1. Darja MIHELIČ, Hrana v družinskem proračunu meščanske družine konec 19. in v začetku 20. stoletja

2. Zdenka BONIN, Prehrana v koprskem samostanu sv. Klare ob koncu 18. stoletja

3. Deborah ROGOZNICA, Zgodovinska dediščina ribje industrije v virih, ki jih hrani Pokrajinski arhiv Koper. Kulturna dediščina blagovne znamke Arrigoni

4. Zvezdan MARKOVIĆ, Blaž TORKAR, Prehrana v Jugoslovanski ljudski armadi

Diskusija

 

12.10 – 13.40,
predsedujoči Bojan Godeša

5. Viljenka ŠKORJANEC, Prehrana v koncentracijskih taboriščih: primerjava Rab-Gonars

6. Vida DEŽELAK-BARIČ, Prehrana v odporništvu na Slovenskem med drugo svetovno vojno

7. Mojca ŠORN, »Naši želodci so kakor vrt, samo zeleno plava notri, pomešano z makaroni v vsaki obliki«: Prehrana prebivalcev Ljubljane v času druge svetovne vojne

8. Tanja GOMIRŠEK, Kuhinjska oprema kmečkega doma Goriških brd v 1. polovici 19. stoletja

Diskusija

 

15.00 – 16.35,
predsedujoči Boris Golec

9. Daniela JURIČIĆ ČARGO, Urbarji – vir za zgodovino prehrane

10. Žiga ZWITTER, Prispevek k poznavanju prehranskih kriz in ukrepanja ob naravnih nesrečah na Slovenskem v 16. in 17. stoletju

11. Dragica ČEČ, Eksistenčna kriza leta 1752

12. Irena ROŽMAN, Prehranjenost otrok in njihova umrljivost na slovenskem v 20. stoletju  (v luči življenjske ravni in prehranjenosti prebivalstva

13. Katarina KEBER, Hrana, ki zdravi. Varovalna in zdravilna vloga hrane v času epidemij kolere.

Diskusija

 

17.00 – 18.35,
predsedujoča Katarina Keber

14. Bojan BALKOVEC, O hrani v reviji »Gospodinja« 1932 - 1942

15. Gregor JENUŠ, Prva svetovna vojna, vojno gospodarstvo in sprememba prehrane na Spodnjem Štajerskem (1914-1918)

16. Kaja ŠIROK, Okus  spomina. Refleksija na obdobje Zavezniške vojaške uprave v življenjskih zgodbah pričevalcev

17. Milena Mileva BLAŽIĆ, Motiv soli v pravljicah – študij primera Krpan z Vrha diskusija

 

16.30 – 18.35  ~ PREŠERNOVA DVORANA SAZU, Novi trg 4

Šolska sekcija  "Pouk zgodovine na soškem bojišču"

 

Pozdrav vodje sekcije Andreje VALIČ ZVER

1. Renato PODBERSIČ, Prva svetovna vojna in soška fronta 1914–2014

2. Jurij Pavel EMERŠIČ, Organizacija pouka na soški fronti

3. Tadej MUNIH, Društvo soška fronta in pouk zgodovine

4. Urška LAZAR, Učilnica na prostem - primer Poti miru diskusija

 

19.00 -  sprejem pri ljubljanskem županu v Mestni hiši

 

____________________________________________________________________________________

ČETRTEK, 23.10.2014 ~ ATRIJ ZRC, Novi trg 2

100 let začetka prve svetovne vojne

 

9.00 – 10.00,
predsedujoči Matevž Košir

1. Mark CORNWALL, The Spirit of 1914 in Austria-Hungary 

2. Petra SVOLJŠAK, Slovenci in prva svetovna vojna 1994-2014

 

10.15-11:45,
predsedujoča Nevenka Troha      

3. Zvezdan MARKOVIĆ, Blaž TORKAR, Vojni načrti antantnih in centralnih sil pred 1. svetovno vojno

4. Borut KLABJAN, Trst 1914, julijska kriza in percepcija sarajevskega atentata na Tržaškem

5. Damijan GUŠTIN, Slovenci na strani antante

6. Gorazd BAJC, Britanci in italijanska vojska na soški fronti  

Diskusija

 

11.55 – 13.25,
predsedujoči  Marko Štepec

7. Marta VERGINELLA, Ženske in prva svetovna vojna

8. Urška STRLE, "Eventuelno bi se tudi na ponudbe ženskih moči oziralo": žensko delo in velika vojn

9. Ana CERGOL PARADIŽ, "Militarizacija materinstva" ženski "naravni poklic" in Velika vojna

10. Kornelija AJLEC, Vojaške preživnine v prvi svetovni vojni: zakonodaja in izvedba             

Diskusija

 

14:00 – 15.30
predsedujoča Petra Svoljšak

11. Rok STERGAR, "Zvečer kozličkov pogreb": Hrana na frontah 1. svetovne vojne                

12. Marko ŠTEPEC, Prehrambena kriza v zaledju soškega bojišča        

13. Irena SELIŠNIK, Skrb v službi vojne: bolniške strežnice na Kranjskem       

14. Branko ŠUŠTAR, Različne izkušnje slovenskega učiteljstva med prvo svetovno vojno: pri pouku, na fronti, v ujetništvu in begunstvu

Diskusija

 

15.35 – 16.35,
predsedujoči Damijan Guštin

15. Dušan NEĆAK, Nekaj premislekov, dilem in popravkov o življenjepisu feldmaršala Svetozarja Boroevića de Bojne                        
16. Gregor ANTOLIČIČ, Nadvojvoda Evgen                     
17. Dragan MATIĆ, Manj znana epizoda Mihajla Rostoharja iz prevratnih dni 1918

Diskusija

 

17:00  Ogled razstave »Take vojne si nismo predstavljali« v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani (Cekinov grad)     

 

Za udeležence zborovanja so vse publikacije muzeja do leta 2013 na voljo z 20% popustom.

 

18.30 OBČNI ZBOR  ~ Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Občnemu zboru ZZDS sledi manjša pogostitev in klepet. Vabljeni!

           

 

ČETRTEK, 23.10.2014 ~ PREŠERNOVA DVORANA SAZU, Novi trg 4

 

Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane (2)

 

10.15 – 11.45,
predsedujoča Aida Škoro Babić

1. Stanislav JUŽNIČ, Vakuum za shranjevanje živil in kuhanje
2. Željko OSET, Maks Samec, znanstvenik in veteran prve svetovne vojne

3. Marjetka GOLEŽ KAUČIČ, Kulturne in družbene razsežnosti vegetarijanstva in veganstva skozi ustvarjalna opusa Jureta Detele, Miklavža Komelja in v proznih delih Johna Maxwella Coetzeeja

4. Saša POLJAK ISTENIČ, “Od vil do vilic”: kulinarična dediščina in njen razvojni potencial.

Diskusija

 

11.55 – 13.25,
predsedujoči Branko Šuštar

5. Zvonka ZUPANIČ SLAVEC, Tanja BELČIČ, Neža HRASTAR, Dora STEPAN, Bolezni prehrane skozi čas na primerih hipovitaminoz, golšavosti, kretenizma in protina
6. Dunja DOBAJA, Skrb legalne zdravstveno-socialne službe za prehrano mater in otrok v obdobju okupacije na območju Ljubljanske pokrajine
7. Zvonka ZUPANIČ SLAVEC, Cita ZUPANC, Janja OMEJEC, Vzgoja in prehrambene navade razvitega sveta po 2. svetovni vojni ter posledične bolezni
8. Zvonka ZUPANIČ SLAVEC, Maša GLIŠOVIČ, Marina MRŠNIK, Žitarice skozi čas in bolezen celiakija

Ddiskusija

 

14.30 – 16.00,
predsedujoči Željko Oset

9. Mitja GUŠTIN, Na zdravje, bratje Slovani!
10. Špela LEDINEK LOZEJ, Razmerje med spremembami kuhinjskega prostora in prehrane v 20. stoletju: primer Vipavske doline
11. Ivanka ZAJC CIZELJ, Prehranjevanje ilegalcev in kurirjev ter ilegalna imena hiš na območju občine Velenje 1941-1945
12. Maja POVALEJ, Žarko ŠTRUMBL, Preskrba prebivalstva ter prehranjevanje v menzah oz. delavsko-uslužbenskih restavracijah v letih 1945-1950

Diskusija

 

17:00  Ogled razstave »Take vojne si nismo predstavljali« v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani (Cekinov grad)

 

Za udeležence zborovanja so vse publikacije muzeja do leta 2013 na voljo z 20% popustom.

18.30  OBČNI ZBOR ~ Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Občnemu zboru ZZDS sledi manjša pogostitev in klepet. Vabljeni!

                                                   

PETEK, 24.10.2014 ~ PREŠERNOVA DVORANA SAZU, Novi trg 4

Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane (3)

     

9.00 – 10.35,
predsedujoči Stane Granda

1. Jernej MLEKUŽ, “Povelje mogočnega avstrijskega cesarja Franca Jožefa je hotelo podelati vse Slovence v klobase, končno smo pa vanj zavili kranjsko klobaso!” Kako je kranjska klobasa kakor mora ležala na možganih Slovencev v času prve Jugoslavije

2. Tina BAHOVEC, “Cvenkljeva gospodinja” in koroški “nudeljni”. O oblikovanju spolne in narodne identitete na slovenskem Koroškem v 20. stoletju

3. Marko KLAVORA, »Bosanski žlikrofi«: povratne migracije in (pre)hrana na primeru Slovencev v Bosni in Hercegovini

4. Alenka AUERSPERGER, Kruh in vino v pismih

Diskusija

 

11.00 – 12.35,
predsedujoči Vasko Simoniti

5. Marija WAKOUNIG, Simboli in rituali (slavnostne) obedi v diplomaciji / Tafeln in der Diplomatie: Symbole und Rituale bei Tisch als Ausdruck von Wertschätzung?

6. Christoph AUGUSTYNOWICZ, Tafeln mit Moskowitern und Tataren: Versorgung und zeremonielles Speisen als Elemente politischer und kultureller Begegnung am Kaiserhof im 17. Jahrhundert

7. Alojz IVANIŠEVIĆ, Hrvatska nacionalna kuhinja kao konstrukt /Die Fiktion der kroatischen Nationalküche  von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart

8. Katja ŠKRUBEJ, Vloga hrane v najstarejših procesih institucionaliziranja oblasti pri prednikih Slovencev: gospod (*'gospodar obeda'; *'gospodar gostov'; 'voditelj skupnosti', 'odličnik') in pojezda ('izvrševanja oblasti z obhodom'; 'zbor skupnosti z gostijo'; 'dajatev').

Diskusija

 

13.30 – 15.00,
predsedujoča Vida Deželak-Barič

9. Marjetka BALKOVEC DEBEVEC, O šolskih malicah v šolah na Slovenskem v stoletju med 1860 – 1960

10. Kerstin Susanne JOBST, Hunger als kulturelle Ressource. Der Holodomor in der Ukraine

11. Jože DEŽMAN, Politično izzvana lakota kot prvina genocidnosti titoizma

12. Bojan HIMMELREICH, Prehrana v Sloveniji v kriznih časih. Primerjava obdobij prve in druge svetovne vojne ter obdobja 1945-1951

Diskusija

  

 

ATRIJ ZRC SAZU, Novi trg 2

11.00 – 12.35   Predstavitev doktoratov

Vstop je prost brez plačila kotizacije, ker želi organizator zborovanja omogočiti čim širšo udeležbo in dostopnost zborovanja. Zato in zaradi zaostrenih finančnih razmer, v katerih posluje tudi Zveza zgodovinskih društev Slovenije, za okrepčilo in prehrano med odmori poskrbijo udeleženci sami. Za donirano sadje je poskrbelo podjetje Evrosad d.o.o. Krško.

 

Prijazno vabljeni, da prisluhnete zanimivim temam in se zborovanja udeležite!

 

 

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway