Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

Z vrlino in delom ~ dr. Franc Močnik

Mestni muzej Idrija in Slovenski šolski muzej
Vas vabita na odprtje občasne razstave
ob 200-letnici rojstva matematika dr. Franca Močnika

v torek, 30. septembra 2014, ob 18. uri
v Cerkljanski muzej, Bevkova 12, 5282 Cerkno.


http://www.muzej-idrija-cerkno.si/index.php/sl/lokacijerazstave/stalne-razstave/cerkljanski-muzej.html

OB 200 LETNICI ROJSTVA
DR. FRANCA MOČNIKA
Ljudje puščamo v času in prostoru različne sledi. Dr. Franc Močnik
prav gotovo spada med tiste, ki so s svojim delom vtisnili neizbrisen pečat
v zgodovino svojega rojstnega kraja in svojega naroda. Spoštovan, cenjen
in odlikovan je bil že za časa življenja. Cerkljani in ostali Slovenci so se ga
spominjali ob različnih priložnostih in obletnicah in mu posvetili več spominskih
obeležij ter množico člankov, publikacij, simpozijev in razstav.
Prvo obeležje so v Cerknem odkrili že dve leti po njegovi smrti. Zaveza
slovenskih učiteljskih društev je dala leta 1894 na njegovo rojstno hišo vzidati
spominsko ploščo. V letih 1968–1972 je osnovna šola v Cerknem nosila ime
dr. Franca Močnika, novozgrajeno šolo pa so leta 1972 poimenovali Spomenik
NOB. Leta 1986, ko je Cerkno dobilo imena ulic, so po njem poimenovali
ulico, ki vodi od Glavnega trga mimo njegove rojstne hiše do križišča z Gorenjsko
cesto. Občina Cerkno, ki je bila ponovno ustanovljena leta 1994, je
za svoj občinski praznik izbrala 1. oktober tudi zaradi spomina na svojega
znamenitega rojaka in mu leta 1997 odkrila doprsni kip, ki bo ob letošnjem
praznovanju preseljen na novo lokacijo ob Cerkljanskem muzeju. Cerkno je
gostilo več strokovnih srečanj Društva matematikov, fizikov in astronomov.
Po Močnikovih stopinjah še vedno stopajo tudi v Osnovni šoli Cerkno, kjer
vsako leto pripravijo nov matematični kviz v njegov spomin.
Slovenski šolski muzej je prav tako namenjal Močniku pozornost, ki mu
pritiče kot enemu najpomembnejših matematičnih pedagogov 19. stoletja in
šolniku, ki si je prizadeval za ustanavljanje novih šol na Slovenskem in s
tem za dvig splošne izobrazbe naroda ter za uvajanje slovenščine kot učnega
jezika. Leta 1969 so v muzeju pripravili razstavo njegovih učbenikov, ki je
gostovala tudi v Celju in Idriji. Leta 1996 pa so mu odkrili doprsni kip.
Tudi Ljubljana ni pozabila na slavnega rojaka. Novozgrajeno poslopje I.
državne mešane ljudske šole Vič, ki so jo odprli septembra 1911, so na eni
strani okrasili z reliefom in napisom Dr. Franc vitez Močnik, na drugi strani pa
je ime prav tako zaslužnega pedagoškega delavca in Močnikovega sodobnika
Andreja Praprotnika. Skupaj sta ustanovila Društvo v podporo vdov in sirot
kranjskih učiteljev. Ob stoletnici rojstva so prvič razmišljali o poimenovanju
ene od ljubljanskih ulic po Močniku, do poimenovanja pa je dejansko prišlo
leta 1923. Svojo ulico ima Močnik tudi v Mariboru, in sicer od leta 1965.

Založba Jutro je v letih 1995–2004 poskrbela za ponatis Močnikovih računic
petih različnih stopenj za ljudske šole in dveh njegovih strokovnih
priročnikov za učitelje.

Ob 200-letnici Močnikovega rojstva smo se v Mestnem muzeju Idrija odločili,
da v sodelovanju s Slovenskim šolskim muzejem pripravimo manjšo
občasno razstavo, ki bo najprej na ogled v Cerkljanskem muzeju, kasneje
pa še v Slovenskem šolskem muzeju. Poleg Močnikove življenjske poti smo
želeli predstaviti delo, ki ga je opravil kot matematik, učitelj in pisec matematičnih
učbenikov ter šolski svetnik in nadzornik najprej na Kranjskem in
kasneje na Štajerskem. Posebno pozornost smo namenili njegovemu pedagoškemu
delu, zato je razstavni prostor zamišljen kot nekdanja učilnica z
različnimi učnimi pripomočki in učbeniki. Močnikovi učbeniki so namreč v
izvorni obliki in po njegovi smrti v različnih priredbah in za različne stopnje
osnovnih in srednjih šol izhajali skoraj sto let. Z njegovim imenom je izšlo
127 naslovov, ki so bili prevedeni vsaj v 14 različnih jezikov. Na panojih so
podane osnovne informacije, ki jih obiskovalci lahko dopolnijo z interaktivnimi
vsebinami, med drugim se lahko preizkusijo tudi v reševanju nalog iz
Močnikovih računic in svoje znanje o Močniku preverijo na kvizu. Pripravili
smo jih v sodelovanju z Osnovno šolo Cerkno in zunanjimi sodelavci. V
sklopu razstave načrtujemo tudi učno uro računstva v izvedbi sodelavcev
Slovenskega šolskega muzeja ter muzejsko delavnico o številih za mlajše
otroke. Učenci Osnovne šole Cerkno pa bodo po dogovoru za obiskovalce
izvedli svoj matematični kviz.
Posebno vsebinsko dopolnitev razstave predstavlja pričujoči katalog Z
vrlino in delom. Prinaša krajše prispevke 11 avtorjev: uveljavljenih matematikov,
kustosov obeh sodelujočih muzejev in ravnatelja cerkljanske osnovne
šole, ki osvetljujejo Močnikov čas, njegovo življenje in delo ter sledi, ki jih je
le-to pustilo v slovenski kulturni zgodovini. Težko je bilo o Močniku napisati
nekaj zgoščenega, po možnosti povsem novega in zanimivega, po eni
strani zato, ker je o njem že toliko napisanega, po drugi strani zato, ker je
toliko ustvaril. Z vrlino in delom je sam sebi ustvaril največji spomenik.
Z razstavo in katalogom, posvečenima 200-letnici rojstva dr. Franca Močnika,
se pridružujemo letošnjemu praznovanju Občine Cerkno, ki ga bodo
dopolnili tudi Filatelistično društvo Idrija z izdajo osebne poštne znamke,
žiga in ovojnice, Društvo matematikov, fizikov in astronomov z organizacijo
strokovnega srečanja v Cerknem in Osnovna šola Cerkno z izvedbo novega
večpredstavnostnega matematičnega kviza.
Odprtje razstave, posvečene Francu Močniku, in spremljevalni program
Osnovne šole Cerkno sta uvrščena tudi v program prireditev slovenskih
Dnevov evropske kulturne dediščine, ki bodo potekali od 27.
septembra do 4. oktobra 2014 pod naslovom Dediščina gre v šole.

Milojka Magajne
 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway