ZGODOVINA

Na koncu naše poti po centru Ljubljane na Trubarjevi cesti št. 82 poleg cerkve Sv.Petra stoji zanimiva stavba za zgodovino šolstva. Na njej je tudi spominska plošča, da se je tu rodil zgodovinar Ivan Vrhovnik. Tu je bila ena najstarejših ljubljanskih osnovnih šol, saj je bila ustanovljena že leta 1788 in je imela prvo leto 75 učenk in učencev. Tu je bila tudi posebna dekliška šola, takoimenovana industrialna šola, kjer so poučevale učiteljice ženska ročna dela. Leta 1829 je župnik preuredil poslopje, tako, da je bilo v pritličju stanovanje za cerkovnika, v prvem nadstropju pa šola in učiteljevo stanovanje. Leta 1814 je bila tu tudi nedeljska šola za otroke, ki so končali redno osnovno šolo. Leta 1902 so v pritličju pripravili še eno učilnico, ker se je število učencev povečevalo. Leta 1906 se je šola Sv. Peter preselila v Jarše.
Na šoli je bil prvi učitelj Anton Zupan, ročna dela pa sta poučevali njegova prva žena Frančiška Zupan od 1791 do 1794, od leta 1795 do 1839 pa njegova druga žena Uršula Zupan. 1870 je učiteljeval Janez Volc, 1874 pa Jernej Cenčič. Znan je bil učitelj in skladatelj Leopold Cvek, ki je bil hkrati tudi organist in cerkovnik, poučeval je od leta 1874 do upokojitve 1879. Izdal več zbirk cerkvenih skladb. Njegova žena Marija Cvek je poučevala ročna dela, za njo pa Ana Pleško. Od leta 1887 do preselitve šole v Jarše leta 1906 je poučeval Avgust Adamič. Bil je oče znanega skladatelja Emila Adamiča in Ivana Adamiča, ki je padel leta 1908 v protinemških demostracijah v Ljubljani. Pisal je v Učiteljskega tovariša in sodeloval na učiteljskih konferencah.

V bližini na Rozmanovi 2 a je bila dvoriščna pritlična stavba v 60 letih prejšnjega stoletja zgrajena za otroški vrtec, ki je tam deloval do leta 1994. Zdaj ima tam podjetje Želva varstveno-delovni center.
Na Vrazovem trgu 2, v >Šentpetrski vojašnici<, je od leta 1945 Medicinska fakulteta.