ZGODOVINA
Na Vegovi 4, kjer deluje Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, je bilo leta 1870 odkupljeno zemljišče za stavbo državne višje realke. Po načrtu dunajskega arhitekta Alexandra Bellona je Kranjska hranilnica gradila stavbo med letoma 1871 in 1874. 14. oktobra 1874 je bilo slovesno odprtje novega poslopja, ki sta se ga udeležila tudi minister za uk in bogočastje dr. Karl Stremayr in ljubljanski župan Anton Laschan, ki sta tudi govorila.
Realka je bila ustanovljena s cesarskim razpisom 5. marca 1851. Sprva je bila nižja realka s tremi razredi, prešla s šolskim letom 1864/65 v višjo realko in postala leta 1871 sedemrazredna. Do leta 1918 je bila realka pretežno nemška, šele po tem letu je bil uveden slovenski učni jezik. Leta 1929 je postala osemrazredna, po letu 1945 pa se je imenovala I. državna gimnazija. Delovala je do šolske reforme in bila razformirana jeseni 1959. Poslopje je dobila tehniška šola za elektrotehniško stroko.
Prvi ravnatelj realke je bil Mihael Peternel, ki se je upokojil tik pred vselitvijo šole v novo stavbo. Že leta 1851 je opravil izpit iz prirodoslovne skupine predmetov za realke. V letnih poročilih realke je objavljal številne strokovne članke. Med kasnejšimi ravnatelji šole je znan Josip Mazi,ki je bil ravnatelj realke med letoma 1919 in 1929.Poučeval je matematiko in pripravil več učbenikov za srednje šole. Med prvimi profesorji na realki je bil tudi Anton Lesar, ki je poučeval verouk in slovenščino in spisal več učbenikov za verouk. Naravoslovec Albin Belar je na realki poučeval med letoma 1896 in 1908, bil pa je tudi okrajni šolski nadzornik ljudskih šol z nemškim učnim jezikom na Kranjskem. Napisal je več študij o potresih in 1897 uredil potresno postajo. 28 let je na šoli poučeval literarni zgodovinar, pesnik in urednik Ljubljanskega Zvona Fran Levec. Kasneje so dalj časa poučevali še: politik in zgodovinar dr. Dragotin Lončar, pesnik dr. Mihael Opeka, pesnik, kritik in prevajalec dr. Anton Debeljak in pisatelj Juš Kozak.
Na poti proti središču mesta na Vegovi št. 7 naletimo na leta 1896 postavljeno poslopje, v katerem je zdaj Srednja glasbena in baletna šola. Stavbo so adaptirali leta 1958. Šolo je leta 1882 ustanovila Glasbena matica in se je leta 1919 preimenovala v Jugoslovanski konservatorij Glasbene matice v Ljubljani. Po letu 1945 je bila šola podržavljena, imenovala se je Državna nižja glasbena šola. 31. avgusta 1963 je bil ustanovljen Zavod za glasbeno in baletno izobraževanje, sedanje ime pa je šola dobila leta 1984.