Ob Ljubljanici stoji mogočna stavba Kresije. Ob vhodu na Stritarjevi ulici je poleg kipa zdravnika Marka Gerbca še kip avtorja naše prve slovnice Adama Bohoriča. Bohorič je bil v 2. polovici 16. stol. tudi ravnatelj stanovske latinske šole v stavbi, ki je stala na tem mestu. (foto M. Gorše, 2003)

Na območju današnje Kresije je nekdaj stala tudi špitalska cerkev sv. Elizabete, v 16. stoletju protestantsko središče, kjer sta pridigala tudi Jurij Dalmatin in Primož Trubar. Kiparska upodobitev Trubarja, delo akad. kiparja Mirsada Begiča, je na ogled v Slovenskem šolskem muzeju. (SŠM, foto: M. Gorše)

O protestantskem šolstvu se lahko poučite tudi v Slovenskem šolskem muzeju, kjer je med drugim predstavljen model rektorja protestantske stanovske šole.