ZGODOVINA
Na Strossmayerjevi ulici 1 stoji poslopje Gimnazije Poljane. Dograjeno je bilo leta 1907. 19. marca je bilo slovesno odprtje stavbe, oktobra pa so pričeli s poukom. Takrat se je imenovala II. državna gimnazija. V stavbi je bila študijska knjižnica, ki se je leta 1939 preselila. Po vojni 1945 se je preimenovala v I. državno gimnazijo, v stavbi pa so bile še: Akademija upodabljajočih umetnosti, Zavod za farmacevtske raziskave, Oficirska gimnazija. Ob šolski reformi leta 1958, ko je postala osnovna šola osemrazredna, je šola postala Osnovna šola Poljane. Nekateri oddelki gimnazije na Šubičevi so se zaradi prostorske stiske preselili nazaj in leta 1964 je spet zaživela gimnazija Poljane, ki se je med letoma 1977 in 1990 imenovala Gimnazija Vida Janežič. V letu 1982/83 se je gimnazija združila z Gimnazijo Ivan Cankar v Srednjo šolo za družboslovje in splošno kulturo. Po letu 1990 je spet dobila nazaj staro ime Gimnazija Poljane.

Ustanovljena je bila leta 1890 kot nižja gimnazija in je bila v prostorih liceja, po potresu leta 1895 pa v Waldherrjevi hiši na vogalu Beethovnove in Tomšičeve ulice. Leta 1904 je bila že popolna osemrazredna gimnazija. Ravnatelj gimnazije je bil od začetka pa do leta 1910 Fran Wiesthaller. Šola se je spreminjala iz moške v žensko. Do leta 1920/21 je bila samo moška, leta 1928/29 so bili moški in ženski oddelki, leta 1936/37 pa so bila vpisana samo dekleta. Šola je postala Mestna realna gimnazija za dekleta. V šolskem letu 1940/41 šola postane I. državna ženska gimnazija.
Prvi ravnatelj gimnazije Fran Wiesthaler je bil leksikograf in literarni zgodovinar, dr. Janko Bezjak, ki je šolo vodil med letoma 1908 in 1912 pa je avtor številnih pedagoških člankov, učnih knjig o metodiki pouka slovenščine in zgodovini vzgoje in pouka. Med letoma 1919 in 1945 je na šoli poučeval dr. France Koblar, literarni zgodovinar, literarni in gledališki kritik. Društvu slovenskih književnikov je predsedoval med letoma 1938 in 1945, deloval pa tudi pri Slovenski Matici. Krajši čas so poučevali: geograf in zgodovinar dr. Anton Melik, katehet in pesnik Alojzij Merhar s psevdonimom Silvin Sardenko in literarna zgodovinarka dr. Marja Boršnik.

Šole na Poljanah .

Na Poljanah je poleg Gimnazije Poljane še mnogo drugih šolskih poslopij. Na Zemljemerski cesti 5 je v leta 1960 zgrajeni stavbi prvotno delovala Višja šola za socialne delavce, zdaj pa je v njej Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo. Na isti cesti številka 7 pa Osnovna šola Poljane, zgrajena leta 1957 kot Osnovna šola Toneta Tomšiča. Dozidana je bila leta 1964, od šolskega leta 1992/93 se imenuje Osnovna šola Poljane. Na Zemljemerski 7a je leta 1979 postavljen vrtec Ljubljana Center Enota Poljane.

Na Roški cesti 2 je v prenovljenih prostorih leta 1906 sezidane vojašnice zadnja leta Ekonomska srednja šola. Na Roški 19 je prebivalo v vili zgrajeni leta 1933 Christophovo zasebno trgovsko učilišče, ki je bilo ustanovljeno leta 1906. Po letu 1945 je bila do nedavnega v poslopju Administrativna šola. Zdaj je v stavbi podjetje za trgovino, storitve in inženering s področja elektronike.

Na Poljanskem nasipu 58 je sedaj oddelek Psihiatrične klinike Ljubljana. Postavljena je bila za prisilno delavnico leta 1847. Na pobudo pisatelja in sodnika za mladinsko varstvo in prestopništvo Frana Miličinskega je bilo tu leta 1909 odprto vzgajališče za zanemarjeno mladino in obrtnonadaljevalna šola. Delovala sta do konca prve svetovne vojne.

Na Poljanski 61 je bila leta 1998 zgrajena stavba Srednje zdravstvene šole, ki se je sem preselila s Šubičeve.

Na Poljanski cesti 26 do 28 je leta 1882 Vincencijeva družba postavila Marijanišče, zavod za revne dečke. Stavbo so dozidali leta 1910. Zdaj je v stavbi Zavod RS za šolstvo ter Dijaški dom Ivana Cankarja, popularno imenovan DIC. Med letoma 1954 in 1984 je bil v stavbi tudi Slovenski šolski muzej. Na dvorišču Poljanska 28a je Srednja trgovska šola. Stavba je bila zgrajena leta 1962, v njej sta bila prvotno Šolski center za blagovni promet in Gostinski šolski center.

Na številka 26 a je sedaj Visoka šola za zdravstvo. Stavba je bila zgrajena leta 1967 za tedanjo Višjo šolo za zdravstvene delavce.

Na Poljanski 24 je bila od leta 1878 sirotišnica in šola za deklice, imenovana po posestniku Lichtenturnu. Stavbo so dogradili leta 1896. Po vojni je bil tam Dijaški dom Anice Černejeve za srednješolke in kasneje Srednja vzgojiteljska šola, ki se je leta 1983 preselila za Bežigrad, kjer deluje danes kot Srednja vzgojitelska šola in gimnazija Ljubljana. Zdaj je v preurejeni stavbi Srednja upravno administrativna šola.

Na Poljanah je še nekaj vrtcev Enota Poljane, in sicer na Strossmayerjevi 3, v leta 1903 zgrajeni vili deluje vrtec od 1948, na Poljanski 21 pa od leta 1978 v novogradnji.

Na Poljanski 6 je bila od 1867 do 1918 zasebna nemška dekliška šola, ki jo je ustanovila Irma Huth. V njej je bila osnovna šola, internat, višja dekliška šola, ki se je spremenila v žensko učiteljišče. V stari Jugoslaviji je bil v stavbi internat za gojence cistercijanskega samostana Stična, ki so obiskovali ljubljanske šole. Zdaj so v stavbi pisarne raznih društev.

Na Poljanski 4 je Teološka fakulteta, ki je tu že od ustanovitve leta 1919. Prvotno se je stavba imenovala Alojzijevišče po škofu Antonu Alojziju Wolfu, ki je leta 1846 kupil to hišo in jo še dogradil. V internat so sprejemali le dobre učence, deloval pa je do leta 1910.