Maturantke ¾enskega učitelji¹ča iz leta 1883 (S©M, fototeka)


Maturantke ¾enskega učitelji¹ča iz leta 1902 s podpisi (S©M, fototeka)


Maturantke ¾enskega učitelji¹ča iz leta 1902 s podpisi (S©M, fototeka)(S©M, fototeka)

Anton Dokler, klasičen filolog, leksikograf in profesor na srednjih ¹olah, od leta 1918 do 1932 je bil ravnatelj na učitelji¹ču (S©M, knji¾nica, Učitelji¹če - Gimnazija Ledina 130 let, 130 let)

Anica Černej (1900 - 1944), pesnica, je na ljubljanskem učitelji¹ču poučevala od 1930 do 1943 (S©M, knji¾nica, Sto let ljubljanskega učitelji¹ča, zbornik)

Profesor dr. Stanko Gogala (1901 - 1987), priznan pedagog, ki je na učitelji¹ču poučeval pedagogiko 21 let (S©M, fototeka)

Dr. Iva ©egula (1909 - 1991) je po letu 1945 poučevala na učitelji¹ču in bila kratek čas tudi ravnateljica. Pisala je pedago¹ke članke in publikacije (S©M, fototeka)