Dopisna trgovska ¹ola in Trgovski učni zavod se nahajata od 1.8. 1934 v 2. nadstropju stavbe na Kongresnem trgu 3 (S©M, knji¾nica, Izvestje Dopisne trgovske ¹ole ¹.l. 1933/34, str. 6)


©olski vrt je dolga leta rabil učitelji¹čnikom kot prostor za učenje kmetijstva (S©M, knji¾nica, Učitelji¹če - Gimnazija Ledina 130 let, 130 let)

V letu 2005 je v stavbi na Kongresnem trgu 3 gostinski lokal in trgovina (S©M, fototeka)