Naslovnica Povabila k javni skušnji na ljubljanski normalki, predhodnici učiteljišča, iz leta 1828 (SŠM, dokumentacijska zbirka, zbirka izvestij)

Ivan Tomšič (1838 - 1894) je poučeval na vadnici kar 26 let. Bil pa je tudi zelo ploden pisatelj, pisal je prispevke v takratna leposlovna in strokovna glasila, bil ustanovitelj in urednik lista Vrtec kar 23 let. Leta 1869 je izšlo njegovo delo Prirodoslovje v podobah slovenski mladini v poduk in zabavo. (SŠM, knjižnica)

Pavla pl. Renzenberg, strokovnjakinja za ženska ročna dela, je na vadnici in učiteljišču poučevala med letoma 1887 in 1915 ter napisala tri strokovne knjige za pouk ženskih ročnih del (SŠM, knjižnica)


Ivan Krulec je sestavil začetnico po analitično-sintetični metodi Moja prva čitanka, ki je izšla leta 1913 na Dunaju in spisal navodilo za njeno uporabo (SŠM, knjižnica)

Minka Skaberne (1882 - 1965) je 28 let je poučevala na učiteljišču. Napisala pa je tudi knjižico Skrb za slepe, v kateri je seznanjala javnost, kako zelo so slepi potrebni skrbne vzgoje, da bi lahko normalno živeli (SŠM, knjižnica)

Na učiteljišču je poučeval tudi matematik in fizik Anton Črnivec, med letoma 1903 in 1916 je bil ravnatelj, pisal pa je tudi učbenike za matematiko (SŠM, knjižnica)

Med poučevanjem na ljubljanskem učiteljišču je Stanko Gogala napisal veliko pedagoških razprav in knjig, leta 1931 je izšla knjiga O pedagoških vrednotah mladinskega gibanja (SŠM, knjižnica)

Ob 130 letnici ljubljanskega učiteljišča so leta 1998 na Gimnaziji Ledina izdali jubilejni zbornik (SŠM, knjižnica)