ZGODOVINA
Za zgodovino šolstva je zanimiva šola na Vodnikovi cesti 162. V letnem poročilu šole piše: "Novo šolsko poslopje so zgradili po načrtih znamenitega arhitekta g. Plečnika in se odlikuje po svoji lepi razporeditvi šolskih in uradnih prostorov, razsvetljavi in higijenskih napravah."

Odprli so jo 3. oktobra 1929. V njej je bila osnovna šola in na novoustanovljena meščanska šola. Imela je lep vrt, otroško igrišče ter telovadnico. V drugem nadstropju je bila posebna terasa za metereološka opazovanja. Osnovna šola se je imenovala II. državna mešana ljudska šola Zgornja Šiška, meščanska šola pa II. državna mešana meščanska šola. Leta 1935 je bila Zgornja Šiška priključena Ljubljani in tedaj sta se obe šoli preimenovali v II. državno mešano ljudsko šolo Valentina Vodnika v Ljubljani in II. državna mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani. Leta 1931 je bil na šoli ustanovljen otroški vrtec, leta 1939 pa mestno zavetišče, kjer je bilo prostora za 60 otrok.Po letu 1945 je bila meščanska šola ukinjena, mesto nje je bila ustanovljena nižja gimnazija z nazivom Državna nižja gimnazija Ljubljana Zgornja Šiška, od leta 1946 dalje pa XI. gimnazija Ljubljana. Od leta 1958 je v stavbi osnovna šola, ki pa se še vedno imenuje po Valentinu Vodniku. Leta 1970 so postavili poleg te šole še novo poslopje na Adamičevi ulici 16. Tam so višji, v stari šoli pa nižji razredi osnovne šole. Od učiteljev je bil najbolj znan dolgoletni ravnatelj meščanske šole Pavel Kunaver, ki je bil tudi organizator skavtstva, raziskovalec jam in planinec. Že pred prihodom na to šolo je napisal dve knjigi Kraški svet in njegovi pojavi in Na planine, med službovanjem na tej šoli pa še Potovanje v vesoljstvo, Skozi led in sneg, Zadnja pot kapitana Skotta in Zakladi sveta.

Med drugo svetovno vojno je na osnovni šoli učil France Ostanek, ki je do takrat objavil kar nekaj člankov o manjšinskih vprašanjih, po vojni pa je bil dolgoletni ravnatelj Slovenskega šolskega muzeja in avtor številnih del s področja zgodovine šolstva.

V Zgornji Šiški na levi strani Celovške ceste je Osnovna šola Riharda Jakopiča na Derčevi ulici 10 in več vrtcev. Na Vodnikovi cesti 30 je dislocirana enota vrtca Palček, na Rašiški 7 pa Vrtec Hansa Christiana Andersena, ki ima enote Lastovica na Derčevi 10, Marjetica na Bitenčevi 4 in enoto Palčica na Vodnikovi 2. Na Vodnikovi 155 je Glasbena šola Franca Šturma, Center za dopisno izobraževanje Univerzum pa je na Grošljevi ulici 4. Privatna Srednja frizerska šola je na Ulici Ane Ziherl 8. Na Kamnogoriški cesti 35 je Osnovna šola Miška Krajnca.

Če gremo še najprej pridemo v Koseze, kjer je Osnovna šola Koseze na Ledarski ulici 13 in pa dva vrtca Vrtec Mojca na Levičnikovi ulici 11 in Vrtec Rožle na Ulici bratov Učakar 64. Na poti v Dravlje in Dravljah so še enote vrtca Mojca in sicer Kekec na Klopčičevi 5, Muca na Zoletovi 6 in Tinkara na Pečnikovi ulici 11. Osnovna šola Dravlje je na Klopčičevi ulici 1. Na desni strani Celovške ceste je v Zgornji Šiški Osnovna šola Hinka Smrekarja na Gorazdovi ulici 16. Na Litostrojski 51 je Srednja šola tehniških strok Šiška, na številki 53 pa Srednja frizerska šola Ljubljana. Enote Vrtca Najdihojca so Palček na Gorazdovi 6, njena dislocirana enota na Kebetovi 30 in Biba na Ljubeljski 16. Šola za risanje in slikanje je na Ulici Jožeta Jame 12.