Vodenje šole je od leta 1911 do leta 1914 je prevzel Franc Lavtižar. Začel je zbirati tehnološke predmete in zemljepisne slike raznih krajev, imel pa je velike zasluge zato, da so šolo dozidali za eno nadstropje. Bil je zelo aktiven v družbi sv. Vincencija Pavelskega, odbornik Ljudske posojilnice in član kuratorija dr. Krekove gospodinjske šole (SŠM, knjižnica, Slovenski učitelj 1930).