Letno poročilo cesarja Franca Jožefa I. šestrazredne ljudske šole v Spodnji Šiški, 1909/10, naslovnica. (SŠM, zbirka letnih poročil)

Dekliško šolo je od leta 1917 do 1939 vodila Marija pl. Kleinmayer Sadar, ki je pisala pedagoške članke v revijo Slovenski učitelj (ŠM, knjižnica, Slovenski učitelj 1928)

Na dekliški meščanski šoli je leta 1934 učila Ema Deisinger, ki je napisala veliko pedagoških člankov za revijo Slovenski učitelj (SŠM, knjižnica, Slovenski učitelj1934)

Leta 1936 je n a dekliški meščanski šoli poučevala Štefanija Humek, ki je leta 1931 napisala knjigo Pripravljanje mlečne hrane (SŠM, knjižnica)

Deško meščansko šolo je do leta 1938 vodil Alojzij Novak. Na šoli je prirejal tečaje za pouk risanja in deških ročnih del. Napisal je učbenike Risanje 1926, Gnetenje in oblikovanje iz ilovice in peska. Izrezovanje iz papirja in nalepljanje 1927, Lepenkarstvo 1930 in Krasilna tehnika leta 1935 (SŠM, knjižnica).