Andrej Bitenc (1802 - 1874), izdelovalec klavirjev, največji dobrotnik šentviške šole in velik ljubitelj mladine. Ker ni imel svojih otrok, je v oporoki svoje premoženje zapustil šentviški šoli. Ustanovljen je bil Bitenčev šolski sklad, iz katerega je bila financirana tudi gradnja novega šolskega poslopja leta 1911. V: Letno poročilo štirirazredne ljudske šole v Št. Vidu pri Ljubljani, š.l. 1902/03 (SŠM, dokumentacijska zbirka, zbirka izvestij)


Janko Žirovnik, nadučitelj in vodja štirirazredne ljudske šole in z njo združene obrtno - nadaljevalne šole v Št. Vidu pri Ljubljani v letih 1890 - 1909, zastopnik učiteljstva v c. kr. okraj. šol. svetu in oskrbnik šolskega vrta. Ilustrirani Slovenec, 1929 (SŠM, knjižnica)