İolsko poslopje, zgrajeno leta 1911. (SİM, fototeka)

İolsko poslopje ljudske ıole in kn. ık. zavoda Sv. Stanislava v İentvidu nad Ljubljano. (SİM, zbirka razglednic)

İolsko poslopje. (SİM, fototeka)