Dijaki s profesorji III. dr¾avne realne gimnazije ob zaključku ¹olskega leta 1926/27 (S©M, fototeka)

Dijaki s profesorji III. dr¾avne realne gimnazije ob zaključku ¹olskega leta 1926/27 (S©M, fototeka)

Razred dr. Melika (sedi v sredini) na III. dr¾avni realni gimnaziji v Ljubljani v ¹.l. 1926/27 (S©M, fototeka)

Esejist in prevajalec France Vodnik je poučeval na III. dr¾avni realni gimnaziji v Ljubljani sloven¹čino od ¹.l. 1929/30 do 1931/32. France Vodnik, Misli in presoje (S©M, knji¾nica)

De¹ki pevski zbor ob odprtju nove ¹olske stavbe. Letno poročilo III. dr¾avne realne gimnazije v Ljubljani za ¹.l. 1936/37 (S©M, dokumentacija, zbirka izvestij)