Poslopje gimnazije je bilo po novih gradbenih načelih zgrajeno leta 1936. (S©M, fototeka)

Notranjost nove ¹olske stavbe, telovadnica. Letno poročilo III. dr¾avne realne gimnazije v Ljubljani za ¹olsko leto 1936/37 (S©M, zbirka letnih poročil)

©olska stavba je bila za tisti čas med najmodernej¹imi. Imela je tudi več specialno opremljenih učilnic in laboratorijev, med drugimi tudi kemijski laboratorij. Letno poročilo III. dr¾avne realne gimnazije v Ljubljani za ¹.l. 1936/37 (S©M, dokumentacija, zbirka izvestij)

Maketa ¹olske stavbe na stalni razstavi v Slovenskem ¹olskem muzeju. (S©M, fototeka)

©olska stavba gimnazije danes. (S©M, fototeka)