Letno izpričevalo III. državne realne gimnazije v Ljubljani iz leta 1925 (SŠM, razstavna zbirka, zbirka spričeval)

V šolskem letu 1929/30 so pri slovenščini pisali šolske naloge z zgornjimi naslovi.Letno poročilo III. državne realne gimnazije v Ljubljani za š.l. 1929/30 (SŠM, dokumentacija, zbirka izvestij)

Gimnazija je imela veliko učil, ki so jih varovali profesorji varuhi v svojih kabinetih. Letno poročilo III. državne realne gimnazije v Ljubljani za š.l. 1930/31 (SŠM, dokumentacija, zbirka izvestij)

Od leta 1933 do 1935 je na gimnaziji matematiko in fiziko poučeval fizik, pisec prve slovenske knjige s področja astronomije in knjig o položaju Slovencev na tržaškem in o prvem in drugem tržaškem procesu Lavo Čermelj. Leta 1934 je izšel njegov učbenik Kozmologija za višje razrede srednjih šol (SŠM, knjižnica)

S š.l. 1936/37 je začel poučevati na gimnaziji slovenščino in francoščino Edvard Kocbek. Dejanje, 1940 (SŠM, knjižnica)

Dijake III. državne realne gimnazije je od leta 1939 poučeval tudi naravoslovec in arheolog Srečko Brodar, poznan po raziskovanju Potočke zijalke. Die Potočka zijalka, naslovnica razprave (SŠM, knjižnica)