Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

ŠOLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 2008/1


Cena brez DDV: 1.845,23 SIT (7,70 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.002,07 SIT (8,35 EUR)

IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH PRI OBJAVLJANJU

PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT

UREDNIŠKI ODBOR REVIJE ŠOLSKA KRONIKA / EDITORIAL BOARD OF PUBLICATION SCHOOL CHRONICLE

Šolska kronika / Navodila avtorjem in avtoricam

School Chronicle / Instructions to contributors

 

 

ŠOLSKA KRONIKA

REVIJA ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE

Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana

 

Leto 2008 – številka 1

Letnik 17 - XLI

School Chronicle / Schulchronik

Journal of the History of Schooling and Education.

Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia.

Zeitschrift für Schul- und Erziehungsgeschichte. Organ des Slowenischen Schulmuseums. Ljubljana. Slovenien.

 

 

VSEBINA / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

ČLANKI IN PRISPEVKI / ARTICLES AND OTHER CONTRUBUTIONS / ARTIKEL UND BEITRÄGE

 

Boris Golec, Trubarjeve prve šole                                                      ...7–27

Primož Trubar’s early education

Die ersten Schulen von Trubar

Stanislav Južnič, Rektor Frischlin v Ljubljani od 1582 do 1584        ...28–50

The rector Nikodem Frischlin in Ljubljana between 1582 and 1584

Der Rektor Nikodem Frischlin in Ljubljana von 1582 bis 1584

Tatjana Hojan, Primož Trubar v pedagoških revijah                                    
»Učiteljski tovariš« in »Popotnik«                                                  
...51–61

Primož Trubar in the pedagogic journals Učiteljski tovariš and Popotnik

Primož Trubar in den pädagogischen Zeitschriften „Učiteljski tovariš“
(Lehrerkammerad) und „Popotnik“ (Wanderer) 

Mihaela Najzar, 200-letnica šolstva na Kapli na Kozjaku                ...62–71

The 200th anniversary of education in Kapla na Kozjaku

Die Zweihundertjahrfeier in Kapla na Kozjaku

Ilinka Todorovski, Šolsko leto 1936/37
v Banovinski kmetijsko-gospodinjski šoli na Mali Loki               
...72–87

The school year 1936/37 in the agricultural and domestic science school
in Mala Loka

Das Schuljahr 1936/37 in der Landwirtschaftlichen Haushaltungsschule
der Banschaft in Mala Loka

Helena Janežič: Portal dLib.si postaja nepogrešljiv vir
za profesionalne in ljubiteljske zgodovinarje                                  
...88–93

The dLib.si portal is becoming an indispensable source for historians

Das Portal dLib wird zur unentbehrlichen Quelle für Profi-und Hobbyhistoriker

JUBILEJI / ANNIVERSARIES / JUBILÄEN

Slavica Pavlič: Jubileji šol v letu 2009                                              ...94–107

School anniversaries in 2009

Schuljubiläen im Jahre 2009

Mladen Tancer: Življenjski jubilej zaslužnega
prof. dr. Franceta Strmčnika                                                       
...108–122

Das Lebensjubiläum des verdienstvollen Professors Dr. France Strmčnik

The Eightieth Birthday of emeritus Professor Dr France Strmčnik

Marjetka Balkovec Debevec: Ob sedemdesetletnem
jubileju prof. Tatjane Hojan
                                                         ...123–130

On the occasion of the seventieth birthday of Tatjana Hojan BA

Zum siebzigsten Jubiläum von Prof. Tatjana Hojan

 

Ob šestdesetletnem življenjem jubileju dr. J. Ciperla in dr. A. Vovka
                                                                                                              
...131

60th birthday of dr. J. Ciperle and dr. Andrej Vovko

Zum 60-jährigen Jubiläum von dr. J. Ciperle und dr. Andrej Vovko

 

IN MEMORIAM

 

In memoram prof. dr. Franc Pediček 1922–2008                        ...132–135

 

IZ MUZEJSKEGA DELA / MUSEUM ACTIVITIES /
AUS DER TÄTIGKEIT DES MUSEUMS

Stane Okoliš:  Slovenski šolski muzej v letu 2007 –
Poročilo o delu                                                                              
...136–167

Slovenian School Museum – Annual Report 2007

Slowenisches Schulmuseum – Der Jahresbericht 2007  

Marjetka Balkovec Debevec: Zgodovina šolstva / šolski muzeji in identiteta. 12. mednarodni simpozij šolskih muzejev in šolskozgodovinskih zbirk, Bergen, Norveška 2007 ...168–174

School history / school museums and identity. 12th International Symposium
for Museums of School Life and School History Collections, Bergen, 2007

Schulgeschichte / Schulmuseen und Identität. 12. internationalen Symposium
der Schulmuseen und der schul-historischen Sammlungen, Bergen, 2007

Mateja Ribarič, Taja J. Gubenšek, Valentina Srebot:
Za vas smo pripravili nove učne ure                                            ...175–183

New lessons for visitors

Für Sie bereiteten wir neue Unterrichtsstunden

 

Sanja Mikac: Razstavna dejavnost Hrvaškega šolskega
muzeja v Zagrebu 2006 in 2007                                                   
...184–189

Exhibitions in the Croatian School Museum in Zagreb 2006–2007

Ausstellungstätigkeit des Kroatischen Schulmuseums in Zagreb 2006–2007

POROČILA IN OCENE / REPORTS AND REVIEWS /
BERICHTE UND REZENSIONEN

Aleš Gabrič, Šolska reforma 1953–1963,
Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino 2006
(Jože Ciperle)                                                                                 ...190–191

Varstvo arhivske in muzejske kulturne dediščine Univerze
v Ljubljani
, (Knjižnica arhiva in muzeja Univerze, I.), 2007
(Boris Golec)                                                                                  ...192–195

 

Ljubljanska univerza in njeni študenti 1945–1960. Fotografski
zbornik III. del
., uredil Jože Ciperle: Univerza v Ljubljani, 2007
(Tatjana Dekleva)                                                                          ...195–196

DROBTINICE IZ ŠOLSKE PRETEKLOSTI / 
BITS AND PIECES FROM PAST SCHOOL TIMES /
SPLITTER DER SCHULVERGANGENHEIT

 

Slovensko trgovsko šolstvo, 1908                                                       ...197

Retail education in Slovenia, 1908

Das slowenische Handelsschulwesen, 1908

250 let Vodnikovega rojstva                                                        ...198–199

The 250th anniversary of the birth of Valentin Vodnik

Zum 250. Jahrestag von Valentin Vodnik

Navodila avtorjem                                                                                ...200

Instructions to contibutors

Anleitungen für Autoren

 

_____________________________________________________________________________________

 

Boris Golec

Trubarjeve prve šole

Primož Trubar’s early education

Die ersten Schulen von Primož Trubar (Primus Truber)

Izvleček

O začetnem šolanju utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika Primoža Trubarja (1508–1586) ni znanega skoraj nič. Šolanje na Reki (Rijeka, Hrvaška) (1520–1521) omenja zgolj Trubar sam. Začetni individualni pouk je mogel mladi Trubar dobiti pri enem od štirih duhovnikov domače župnije Škocjan pri Turjaku. Manj osnove je za njegovo morebitno šolanje v šolah na Igu in v Ribnici ter na bližnjem gradu Turjak. Nekaj časa bi lahko obiskoval »višjo« stopnjo šole v Šmarju (danes Šmarje-Sap). Prispevek obravnava tudi vprašanje, zakaj so ga nato poslali prav na Reko in kakšne so bile osebne povezave Trubarjevega domačega okolja z njegovimi poznejšimi kraji šolanja: Salzburgom, Trstom in Dunajem.

Izvleček

O začetnem šolanju utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika Primoža Trubarja (1508–1586) ni znanega skoraj nič. Šolanje na Reki (Rijeka, Hrvaška) (1520–1521) omenja zgolj Trubar sam. Začetni individualni pouk je mogel mladi Trubar dobiti pri enem od štirih duhovnikov domače župnije Škocjan pri Turjaku. Manj osnove je za njegovo morebitno šolanje v šolah na Igu in v Ribnici ter na bližnjem gradu Turjak. Nekaj časa bi lahko obiskoval »višjo« stopnjo šole v Šmarju (danes Šmarje-Sap). Prispevek obravnava tudi vprašanje, zakaj so ga nato poslali prav na Reko in kakšne so bile osebne povezave Trubarjevega domačega okolja z njegovimi poznejšimi kraji šolanja: Salzburgom, Trstom in Dunajem.

Zusammenfassung

Die Biographen von Primož Trubar (1508-1586), dem Begründer der slowenischen Schriftsprache, übersprangen aus Mangel an handfesten Daten seine Schulung, bevor er 1520 nach Rijeka ging. Heute verfügen wir über eine wesentlich größere Anzahl an Tatsachen sowohl über die Heimatorte von Trubar als auch über die Schulzentren in der breiteren Umgebung, neue Informationssplitter geben einen genaueren Einblick in Raum und Zeit und in die bis unlängst noch unbekannten Verbindungen.

Den ersten Unterricht, auch Sprachunterricht – Deutsch und Latein – bekam Trubar auf jeden Fall noch in seinem Heimatort. Der zahlenmäßig starke Klerus in Škocjan pri Turjaku (St. Kanzian bei Auersperg) – im Jahre 1515 werden hier vier Pfarrer erwähnt – weist darauf hin, dass man die ersten Schritte, die Primož auf dem Weg zu seiner Schulweisheit machte, höchstwahrscheinlich bei diesem oder jenem Škocjaner Priester zu suchen hat. Weniger wahrscheinlich scheint die Tatsache, dass Trubar zusammen mit den Schlosskindern auf dem ungefähr eine halbe Stunde entfernten Schloss Turjak (Auersperg) gelernt habe.

Nicht zu übersehen sind neben Škocjan und Turjak zwei umliegende Pfarreizentren, in denen gerade zu Zeiten Trubars die Bestehung einer Schule zusammen mit einem Lehrer beziehungsweise nur ein Lehrer nachgewiesen wird. Das erste ist Šmarje, heute Šmarje-Sap (St. Marein bzw. Harland) und das zweite Ig (Sonegg), beide Orte sind etwa vier Stunden von Trubars Heimatort Rašica (Raschitz ) entfernt. In Šmarje ist im Jahre 1504 die Bestehung einer mehrstufigen Schule bestätigt, die mindestens noch im Jahre 1515 bestand und an der Trubar seine Schulung bereits fortgesetzt haben könnte. Die Bestehung einer Schule können wir derzeit auch in dem drei Stunden entfernten Markt Ribnica (Reifnitz) vermuten, der im 15. Jahrhundert ebenfalls über eine anspruchsvollere Schulstufe verfügte.

Unter den Tatsachen, dass der zwölfjährige Trubar in eine Schule nach Rijeka (heute in Kroatien) geschickt wurde, waren auf jeden Fall persönliche Verbindungen, bislang übersehen jedoch waren auch Verwandschaftsbindungen zwischen der kroatischen Adelsfamilie Frankopan und den Auerspergs, Trubars Grundherren. Als Grund dafür, dass Rijeka gewählt wurde, ist außerdem der Einfluss des kroatischen Malers Tomaž aus Senj (Thomas aus Sengg) nicht auszuschließen, der die Kirche in Rašica bemalte und eines Zöllners in Rašica, offensichtlich kroatischer Abstammung. Schließlich waren aber auch Trubars spätere Schulungsorte – Salzburg, Triest und Wien – über persönliche Kontakte mit seinen Heimatorten verbunden.

Stanislav Južnič

Rektor Nikodem Frischlin v Ljubljani od 1582 do 1584

The rector Nikodem Frischlin in Ljubljana between 1582 and 1584

Rektor Nikodem Frischlin v Ljubljani od 1582 do 1584

Izvleček

Opisana so doslej manj znana pedagoška dela ljubljanskega rektorja Frischlina. Raziskana so njegova prepričanja v primerjavi z drugimi protestantskimi učenjaki. Frischlin je med (pre)ostrim zavračanjem zastarelega načine pouka latinščine globoko zabredel v spor z drugimi württenberškimi profesorji. Frischlinovo najpomembnejše astronomsko delo De astronomicae artis je dobilo končno obliko prav v Ljubljani in ga tako smemo imeti za najbolj zgodnjo odmevno znanstveno delo iz naših domačih logov. Prvič je orisana razmeroma dolga Valvasorjeva predstavitev Frischlina posebej kot rektorja Stanovske šole v Ljubljani. Frischlinove zasluge za napredek ljubljanskega šolstva so bile jasne že takrat, še bolj pa so danes.

Abstract

The author describes the less known educational works of the Ljubljana rector, Nikodem Frischlin. His beliefs are compared to those of other Protestant scholars. In what was a (too) severe rejection of the antiquated method of teaching Latin, Frischlin got involved in a serious conflict with other Württenberg teachers. Frischlin’s most important work on astronomy De astronomicae artis was given its final form in Ljubljana and can thus be seen as the earliest well-known scientific work produced here. The author of this paper also for the first time describes the relatively long presentation of Frischlin by Janez Vajkard Valvasor, especially his role of rector of the vocational school in Ljubljana. Frischlin’s contribution to the development of schooling in Ljubljana was evident already during his time and even more so today.

Summary

Ljubljana Rector Frischlin’s pedagogical works are described. Frischlin’s connections with other protestant astronomers are put in the limelight. His opinions were in sharp contrast with his student Maestlin and also with Maestlin’s student Kepler. Frischlin refused all three kinds of astrology although it gave the bread for many professional astronomers including Kepler. Frischlin accepted Pope Gregorian Catholic calendar reform and Maestlin strongly refused it. Later Kepler also accepted the convenient Gregorian unification in spite of protestant opposition.

Frischlin was not completely unfavourable to Copernicus, although he did not became Copernician at Maestlin or Kepler’s sense. Frischlin kept more agnostic position as later Blaise Pascal did. Frischlin wrote his most important astronomical work De astronomicae artis during his rectorship at Ljubljana. It was the first world-wide known scientific work produced at the area of modern Slovenia. Valvasor published comparatively long description of Frischlin’s work at Ljubljana with the special concern on Frischlin’s rectorship.

Tatjana Hojan

Primož Trubar v pedagoških revijah

»Učiteljski tovariš« in »Popotnik«

Primož Trubar in the pedagogic journals Učiteljski tovariš and Popotnik

Primož Trubar in the pedagogic journals Učiteljski tovariš and Popotnik

Izvleček

Pedagoški reviji »Učiteljski tovariš« (izhajal med letoma 1861 in 1941) ter »Popotnik« (1880–1948) sta večkrat omenjali Primoža Trubarja (1508–1586), avtorja prve slovenske knjige. Trubar je predstavljen v člankih s področja jezikoslovja, literarne zgodovine, zgodovine slovenskega šolstva in krajevnih opisih. Pogosto so bili članki objavljeni ob jubilejih.

Abstract

The educational journals Učiteljski tovariš, published between 1861 and 1941 and Popotnik, published between 1880 and 1948, frequently mentioned Primož Trubar (1508–1586), the author of the first Slovenian book. Trubar is mentioned in articles in linguistics, literary history, the history of Slovenian education and descriptions of various places. These articles frequently appeared upon the occasion of various anniversaries.

Summary

The educational journals Učiteljski tovariš and Popotnik were published by the Slovenian Teacher’s Organisation. In the former, which started being published in 1861, Primož Trubar (1508-1586), the author of the first Slovenian book, is mentioned as early as in 1863. In an article entitled Pomenki o slovenskem pisanji (Discussions of Slovenian Writing), Trubar was mentioned by Josip Marn, who also mentioned him in 1866 and 1867. The same writer again described Trubar’s life and work in 1876, when he began a series of articles on Slovenian writers. Another writer who mentioned Trubar was Ivan Lapajne in his articles on the history of Slovenian education and the description of the Krško district board. In 1905, there were two articles on a poem dedicated to Trubar by the poet Anton Aškerc. But most articles about Trubar in Učiteljski tovariš appeared on the occasion of the 400th anniversary of Trubar’s birth in 1908. There was a report on the celebration organised by the Sava academic society in Vienna and an extensive feuilleton on Trubar’s life and work. On the occasion of the 350th anniversary of Trubar’s death in 1936, Ciril Petrovec wrote mainly about Trubar’s work in the area of Slovenian education. In Popotnik, Trubar was mentioned by Dr Ivan Lah in two papers on the history of Slovenian education in 1910 and 1912.

Mihaela Najžar

200-letnica šolstva na Kapli na Kozjaku

The 200th anniversary of education in Kapla na Kozjaku

The 200th anniversary of education in Kapla na Kozjaku

Izvleček

Članek s pomočjo izvlečkov iz šolske kronike predstavlja bogato in zanimivo zgodovino šole in šolstva na Kapli, ki leta 2008 praznuje dvesto letnico obstoja.

Abstract

Using excerpts from the school chronicle, the article presents the rich and interesting history of the school and education in Kapla, which in 2008 celebrates the 200th anniversary of its existence.

Summary

The school in Kapla was first mentioned in the writings of the headmaster Anton Bruniez on 15 March 1902. The public single class school was founded in 1807. The first teacher was the Catholic church clerk and organist Anton Herzig and the classrooms were in his house. In 1845, the municipality purchased a separate building for the school. In 1886, the school was expanded to two classes, on 3 January 1902 to three classes and 12 years later it had four. The necessary expansion of the school was possible only with the financial support of the Schulverein (German school association), which in return demanded that all the classes were in German. In 1919, the school again reverted to two classes. The whole school, except for two classrooms, was for a year occupied by the military. From 1914 to1919 all the lessons were held in German and in 1919 the sole language of instruction became Slovenian. The last school day before the German occupation was 5 April 1941, when German soldiers imprisoned the Slovenian teachers. Lessons during the occupation started on 25 June 1941, of course only in German. During the occupation, a nursery school was also founded (1942-1944). On 17 August 1944, the Partisans burnt down the school to prevent it from becoming an enemy military stronghold. All the archives, books, chronicles and official documents were lost in the fire.

In the summer of 1945, the renovation of the school building began. In February 1946 obligatory prayer was abolished and in its place Partisan songs were sang before and after classes. In December 1948, the school kitchen was opened. On 31 December, a school play “The Christmas Tree” was performed for the first time. In 1949, for the first time, the pupils were taken to spend the summer at the seaside in Portorož. On 11 July 1954, a Kapla municipality celebration day was held. On that day a memorial dedicated to fallen soldiers/Partisans was uncovered and the first electrical light bulb in the village was turned on. In the school year 1976/77, a nursery school was once again established. After 1978/79, the Kapla primary school became a branch school of the Brezno Podvelka primary school. Between 1976 and 1994, the building was continually in need of repair, until a special commission of the Ministry of Education and Sport accepted a plan for a new school building. On 28 May 1999, the demolition of the old building began, which meant that during the following school year lessons were held in three different locations around the village. Lessons in the new school building commenced in the school year 2000/01.

Ilinka Todorovski

Šolsko leto 1936/37 v Banovinski kmetijsko-gospodinjski šoli na Mali Loki

The school year 1936/37 in the agricultural and domestic science school in Mala Loka

Das Schuljahr 1936/37 in der Landwirtschaftlichen Haushaltungsschule der Banschaft in Mala Loka

Izvleček

Avtorica povzema spomine Frančiške Senica, rojene Doltar, na šolanje v Banovinski kmetijsko-gospodinjski šoli na Mali Loki. Šola je bila namenjena izobraževanju kmečkih deklet in je delovala v letih 1930–44 v gradiču nad vasjo Mala Loka. Vodile so jo šolske sestre, gojenke pa so poučevali tudi učitelji iz kmetijske šole na Grmu pri Novem mestu. V treh skupinah – kuhinjski, gospodinjski in gospodarski – so gojenkam podajali teoretična in praktična znanja in jih osveščali za napredno vodenje gospodinjstva v kmečkih krajih tedanje Dravske banovine.

Abstract

The article presents the memories of Frančiška Senica, née Doltar, about her student years at the agricultural and domestic science school in Mala Loka. The school was intended for the education of girls from rural areas and was held between 1930 and 1944 in a small castle above the village of Mala Loka. It was led by the school nuns, but the students were also taught by teachers from the agricultural school in Grm near Novo mesto. The school was organised into three groups – cooking, housework and domestic economy – conveying theoretical and practical knowledge and awareness, thus educating the girls for the progressive management of households in the rural areas of the then Drava Province.

Zusammenfassung

Der vorliegende Artikel präsentiert die Erinnerungen der ehemaligen Internatsschülerin der Landwirtschaftlichen Haushaltungsschule der Banschaft in Mala Loka. Die Schule wirkte in den Jahren von 1930 bis 1944, Frančiška Senica, geb. Doltar, besuchte sie im Schuljahr 1936/37. Die Bauernmädchen aus verschiedenen Teilen der Draubanschaft wurden von den Schulschwestern unterrichtet. Die fachlichen Fächer unterrichteten Lehrer aus der landwirtschaftlichen Knabenschule auf Grm bei Novo Mesto. Die Internatsschülerinnen bekamen Informationen aus verschiedenen Lebensbereichen, man übermittelte ihnen theoretische und praktische Kenntnisse zur fortschrittlichen Haushaltungsführung in den bäuerlichen Orten. Die Unterrichtsmaterialien übermittelte man in drei Gruppen: Küche, Haushaltung und Wirtschaft.Die Mädchen verbrachten an der Schule ein Jahr in strengem aber freundlichem Erziehungsregime. Sie standen um fünf Uhr auf, darauf lernten sie und genossen dann ihre sorglose Jugend.

Helena Janežič

Portal dLib.si postaja nepogrešljiv vir za profesionalne in ljubiteljske zgodovinarje

The dLib.si portal is becoming an indispensable source for professional and amateur historians

The dLib.si portal is becoming an indispensable source for professional and amateur historians

Izvleček

Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si je portal, ki ponuja prosto iskanje po virih in brezplačen dostop do digitalnih vsebin - je konec leta na svojih spletnih straneh objavila celotnega Učiteljskega tovariša (1861–1941), osrednji slovenski učiteljski časopis. Članke iz tednika, ki predstavlja izvrsten vir za študij šolske zgodovine, lahko najdete, če poznate avtorja, naslov, leto izdaje ali številko. Zaradi optične prepoznave besedila pa je možno tudi iskanje po katerikoli besedi iz prispevka.

Abstract

At the end of last year, the Digital Library of Slovenia (dLib.si is a portal offering a free search facility of various sources and free access to digital content) published on its website the entire Učiteljski tovariš (The Teachers’ Companion, 1861–1941), which was the main Slovene newspaper aimed at teachers. Articles from this weekly, which is an excellent research source for the history of education, can be found by entering the author, title, year of publication or issue number. Due to optical text recognition, it is also possible to search using any word.

Summary

At the end of 2005, the portal Digital Library of Slovenia – dLib.si – was created, which offers simple access to digitalised sources of knowledge and Slovenian cultural heritage. It facilitates a free search of various sources and free access to the digital content of journals, books, manuscripts, maps, photographs, music and reference materials. Last year, to the contemporary academic articles and older publications on the library’s ‘shelves’, such as Dom in svet (Home and the World), Ljubljanski zvon (The Ljubljana Bell), Kmetijske in rokodelske novice (Farming and Crafts News), Kronika slovenskih mest (The Chronicle of Slovenian Towns), was added the teachers’ newspaper Učiteljski tovariš. In its eighty years of existence (1861-1941), it reflected important periods in the development of Slovene education and made a significant contribution towards both the development of the Slovenian language and the education of teachers. Articles, which represent an important research source, can be found by entering the author, title, year of publication or issue number, or simply by entering any word in the article as all the texts are optically recognised.

Slavica Pavlič

Jubileji šol v letu 2009

School anniversaries in 2009

School anniversaries in 2009

Summary

Annual announcements concerning the more important anniversaries of schools in Slovenian lands during previous centuries have led to the realisation that not all schools were initially organised as one-class schools. Some schools began as provisional schools, the attendance of which was not mandatory. However, these provisional schools must not be underestimated, as in many places they were all that there was. Depending on the individual priest, organist or sexton, some schools gave their pupils sufficient knowledge for them to be able to enrol in higher town schools by teaching them the basic reading, writing and mathematical skills. Their purpose can be seen as having been fulfilled if they opened the way to further education for at least the more talented children. The important anniversaries of the schools that have been in existence for a number of centuries are a proof of the successful teaching and education they provided. In 2009 we give a short presentation of the anniversaries of over thirty primary and secondary schools in Slovenia.

Mladen Tancer

Življenjski jubilej zaslužnega prof. dr. Franceta Strmčnika

The Eightieth Birthday of emeritus Professor Dr France Strmčnik

Summary

The article describes the life and work of emeritus Professor Dr France Strmčnik, the propelling force behind modern Slovenian didactics, who in 2008 celebrates his eightieth birthday. Strmčnik in 1964 received his PhD on the basis of a thesis entitled Psihološke osnove in pedagoški pomen kazni (The Psychological Foundations and Pedagogic Importance of Punishment). Until his retirement in 1995, he taught at the Department of Pedagogy at the Faculty of Arts in Ljubljana (where in 1965 he became an assistant professor, in 1973 associate professor and in 1978 full professor). His professional interest and research focused on three research areas: didactics, the theory of education and the more recent national history of pedagogy. These three research areas are interwoven and clearly present in all his publications. The bibliography of Strmčnik’s academic and professional work with reprints thus far includes three hundred bibliographical units (8 monographs, 252 scientific and professional papers, 34 popular science articles, and 6 reviews and reports).

Ob sedemdesetletnem jubileju prof. Tatjane Hojan

On the occasion of the seventieth birthday of Tatjana Hojan BA

On the occasion of the seventieth birthday of Tatjana Hojan BA

Summary

Tatjana Hojan is a Slavicist, librarian and a retired employee of the Slovenian School Museum. She dedicated her working life to the Museum – in the library, through her persistent research, bibliographical, consultancy and exhibition activities, as well as by writing about new findings relating to the history of our schools. Retirement in her case did not mean saying goodbye to her work: instead she continued, with equal enthusiasm, curiosity and precision, to be involved in the activities that are closest to her – bibliography and the writing of interesting new articles and contributions.

With respect to Tatjana Hojan the adage that her work is her way of life certainly applies. Perhaps this is why it is no coincidence that Tatjana and the Museum celebrate important anniversaries in exactly the same year – the Slovenian School Museum in 2008 marks 110 years since its foundation and 70 years of renewed uninterrupted activities, while Tatjana also boasts of seven decades. It is difficult to list everything that Tatjana has been involved in as she has touched upon and clarified numerous issues from the history of schools, clearly shown by the number of entries in her bibliography – 720, i.e. over a hundred per decade. In addition to her personal modesty and readiness to offer everyone extremely useful professional advice, one of her fundamental virtues is that over and over again with fresh surprise she charts the revelation of new information from the less known aspects of the history of education and schools.Mateja Ribarič, Taja J. Gubenšek, Valentina Srebot

Za vas smo pripravili nove učne ure

New lessons for visitors

New lessons for visitors

Summary

In the school year 1998/99 the Slovenian School Museum introduced an educational programme “Joy at the school desk – the lessons of our grandfathers and grandmothers”. The article presents the development of this activity and the new lessons: “School in the past: a primary school lesson from 1880”, “Mathematics: a lesson from 1905”, “Good behaviour: a lesson from 1907”. In addition, a few interesting points are mentioned about the lesson entitled “The Domestic Cat” and the lesson in handwriting.

 

 

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway