Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

ŠOLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 2001/2


Cena brez DDV: 1.845,23 SIT (7,70 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.002,07 SIT (8,35 EUR)

ŠOLSKA KRONIKA
ZBORNIK ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE
Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana
 
Leto 2001 - številka 2
Letnik 10 - XXXIV
 
VSEBINA  

ČLANKI IN RAZPRAVE  

Tatjana Hojan: Slovenska šolska matica in Popotnik 1900-1941            …213-235
Aleš Gabrič: Šolski sistemi na Slovenskem v 20. stoletju                        …236-250
Ljubica Šuligoj: Pot učiteljskega društva za ptujski okraj do nemške okupacije leta 1941                                                                                                         …251-266


 

PRISPEVKI IN GRADIVO  

Marjeta Novak: Utrinki iz zgodovine ljudske šole na Dobrovi pri Ljubljani …267-275

Cene Omerzel: Življenje in delo v šolskem poslopju na Zaloški cesti v Mostah
od 1913 do danes, II.                                                                  …276-290 

 

SPOMINI NA ŠOLO 
Jože Volarič: Kdor se začne ukvarjati z željami, mu jih ne zmanjka         …291-296

 

JUBILEJI  
Slavica Pavlič: Dr. Franjo Čibej (1901-1929)                                       …297-298
Mladen Tancer: Ob sedemdesetletnem življenjskem jubileju prof. dr. Milana Divjaka                                                              …299-300
Slavica Pavlič: Jubileji šol v letu 2002                                                  …301-306


 

IZ MUZEJSKEGA DELA

Branko Šuštar: Stalna razstava “Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja IV.” …307-311

Mateja Ribarič: 1. srečanje muzejskih pedagogov Hrvaške z mednarodno
udeležbo, Pulj - Arheološki muzej, 14.-16. junij 2001                       …311-312

Aleksandra Serše: Pred sto leti je bilo ustanovljeno Splošno slovensko žensko
društvo, razstava v Arhivu Republike Slovenije                               …313-320

Branko Šuštar: Razstava: Slovenska arhitektura 20. stoletja                    …321-322

Mladen Tancer: Mednarodni znanstveni simpozij o Henriku Schreinerju …323-324

9. mednarodni simpozij šolskih muzejev in šolskozgodovinskih zbirk, Bad Leonfelden 2001 (Avstrija)
Stane Okoliš: Poročilo o 9. mednarodnem simpoziju šolskih muzejev   …325-328
Branko Šuštar: Učiteljske organizacije na Slovenskem in njihova idejna
usmeritev od srede 19. do sredine 20. stoletja
                                 …329-339

Stane Okoliš: Od avstrijske k jugoslovanski šoli na Slovenskem             …340-343

Sto let Hrvaškega šolskega muzeja 1901-2001

Šolstvo v 20. stoletju: posvet ob 100 letnici Hrvaškega šolskega muzeja,
Zagreb, 25. do 27. 10. 2001 (Branko Šuštar)                                   …344-347

V svetu slikanic. “Od slikovnjaka do Vragobe. Hrvatske slikovnice
do leta 1945.” Razstava in katalog Hrvaškega
šolskega muzeja (Marjetka Balkovec Debevec)                                     …348-350

Elizabeta Serdar (ur.): Hrvatski školski muzej 1901-2001.
Stalni postav (Tatjana Hojan)                                                         …351-352

Učna ura naših dedkov in babic

 

Taja Gubenšek: Kako sem postala “Gospodična učiteljica”                  …353-356

Mateja Ribarič: Bili smo v Slovenskem šolskem muzeju                       …356-361

Alenka Čuk: Šola ni bila nikoli šala                                                      …362-363
Tatjana Koren: “Stara učilnica” ob 100-letnici Osnovne šole
Toneta Čufarja v Mariboru                                                          …364-368

 

DROBTINICE IZ ŠOLSKE PRETEKLOSTI

Iz starih pedagoških listov

Kip svobode v New Yorku (Tatjana Hojan)                                                 …369

Kje bo učiteljišče v Ljubljani (Tatjana Hojan)                                                 …370

 

POROČILA IN OCENE

Jurij Jug (ur.): Prispevki k zgodovini izobraževanja odraslih (1945-1990) -
3. del, (Monika Govekar - Okoliš)                                                    …371-374

Zbornik I. gimnazije Maribor ob njeni 150- letnici (1850-2000)
(Franček Lasbaher)                                                                        …375-377

Marija Štupar in Valentina Bernot: 70 let šole Gozd (Nejc Lokovšek)          …377-378

Prvih sto let, Gimnazija Jurija Vege (Slavica Pavlič)                                   …378-380

Nada Morato, Stoji učilna zidana (Branko Šuštar)                                    …380-381

100 let šole v Podljubelju (Branko Šuštar)                                               …381-382

A. Rupel - E. Susič: Maturanti goriških slovenskih šol 1946-95 (M. Demšar) …382-383

Riccardo Ruttar: Beneški maturanti (Marjeta Demšar)                               …383-384

Zbornik Osnovne šole Črna (Franček Lasbaher)                                      …384-386

Pedagoški programi v slovenskih muzejih 2001/2002 (M. Ribarič)            …386-387

Stane Granda, Prva odločitev Slovencev za Slovenijo (Branko Šuštar)        …387-388

Edvard Protner: Herbartistična pedagogika na Slovenskem
(1869-1914) (Mladen Tancer)                                                          …388-389

France Strmčnik, Didaktika: osrednje teoretične teme (Mladen Tancer)       …390-392

Histoire de l’Education 1999, 2000 (Andrej Vovko)                                 …392-393

Nada Pungerčar (ur.), Šola piše svoje zgodbe, Zbornik ob 75-letnici
Srednje ekonomske šole v Mariboru (Andrej Vovko)                        …393-395

Ludvik Toplak (gl. ur.), 25 let Univerze v Mariboru (Andrej Vovko)          …395-396

Nekaj novih publikacij v knjižnici Slovenskega šolskega
muzeja (Marjeta Demšar)                                                                      …397

Navodila avtorjem                                                                                  …398

Sodelavci Šolske kronike 2001                                                          …399-400

Voščilo                                                                                                  …402

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway