Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

ŠOLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 1999/1


Cena brez DDV: 1.845,23 SIT (7,70 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.002,07 SIT (8,35 EUR)

ŠOLSKA KRONIKA
ZBORNIK ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE
Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana
Leto 1999 - številka 1
Letnik 8 - XXXII
School Chronicle / Schulchronik
The Miscellany for the History of Schooling and Education.
Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia.
Sammelband für Schul- und Erziehungsgeschischte.
Organ des Slowenischen Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.

 

VSEBINA / CONTENTS / INHALT
ČLANKI IN RAZSPRAVE / ARTICLES AND DISCUSSIONS /
ARTIKEL UND DISKUSSIONENSaša Serše: Gimnazija, fakultete in ženske Women, gimnazije and higher education
Gymnasium, Fakultät und FrauenEdvard Protner: Nadzornik Anton Maier in formalne stopnje Supervisor Anton Maier and the formal steps
Schulinspektor Anton Maier und die FormalstufenTatjana Hojan: Zadruga učiteljski dom (1918-1941) The teachers’ boarding school organised as a co-operative (1918-1941)
Die Genossenschaft Lehrerheim (1918-1941)PRISPEVKI IN GRADIVO / CONTRIBUTIONS AND MATERIALS / BEITRÄGE UND MATERIALIENFrance Ostanek: Šolski sistemi na Slovenskem v obdobju 1774 do 1963 School systems on Slovene territory from 1774 to 1963
Schulsysteme in Slowenien in den Jahren 1774-1963Marija Velikonja: Kako je nastajala Šola za ravnatelje The Emergence of the “School for Headmasters”
Über die Entstehung der SchulleiterbildungJože Volarič: Začetki in razvoj Srednje elektro in strojne šole Kranj Beginnings and development of the Secondary School of
Electrical and Mechanical Engineering in Kranj
Anfänge und Entwicklung der Mittelschule für Elektrotechnik und Maschinenbau in KranjSPOMINI NA ŠOLO S SREČANJA OB STOLETNICI MUZEJA
/ SCHOOL REMINISCENCES AT A MEETING MARKING THE ONE HUNDREDTH ANNIVERSARY OF THE MUSEUM /
ERINNERUNGEN AN DIE SCHULE BEIM TREFFEN ANLÄSSLICH DER JAHRHUNDERTFEIER DES MUSEUMSCiril Merčun: Mojih devetdeset let povezanih s šolo My ninety-year link with a school
90 Jahre meiner Verbindung mit der SchuleJože Kvas: Pogovor o tradicijah in izkušnjah slovenskih učiteljev Discussion of the tradition and experiences of Slovenian teachers
Gespräch über Traditionen und Erfahrungen slowenischer LehrerTone Logar: Od peresa do računalnika From the pen to the computer
Von der Feder zum ComputerAntonija Metelko: Iz pedagoške prakse From educational practice
Aus pädagogischer PraxisBerta Golob: Iz spomina From memory
Aus einer ErinnerungMarija Nosan Petek: Moje šolanje pred približno šestimi desetletji My school days some six decades ago
Meine Schulung vor ungefähr sechs JahrzehntenLojze Malovrh: Razvoj slovenskega šolstva v Škofji Loki Development of Slovenian schooling in Škofja Loka
Entwicklung des slowenischen Schulwesens in Škofja LokaMajda Mencinger: Spomin na mojo učiteljico dr. Ivo Šegula Remembering my teacher Iva Šegula
Erinnerung an meine Lehrerin Dr. Iva ŠegulaOlga Mohar: Čas hiti, spomini pa ostajajo... Time flies, while memories remain...
Die Zeit eilt, Erinnerungen aber bleiben...Dragica Janša: Nenavadna šola An unusual school
Ungewöhnliche SchuleBreda Fabjan: Spomini na delovna leta v šoli Recalling industrious school years
Erinnerungen an die Arbeit in der SchuleMarija Senih: Krst šolskega svetovalnega dela in pomoč hišnika Beginnings of school counselling and the housekeeper's assistance
Taufe der schulischen Ratgeberarbeit und Hilfe des HausmeistersAna Toić: Likovni pouk brez potrebščin Arts classes without any requisites
Bildende Kunst als Schulfach ohne ZubehörIZ MUZEJSKEGA DELA / MUSEUM ACTIVITIES /
AUS DER TÄTIGKEIT DES MUSEUMSPoročilo Slovenskega šolskega muzeja za leto 1998 (Branko Šuštar) The 1998 Annual Report of the Slovenian School Museum
Zur Arbeit des Slowenischen Schulmuseums im Jahre 1998Prireditve ob stoletnici Slovenskega šolskega muzeja od 12. do 15. oktobra 1998
Okrogle mize / pogovori. Slavnostna akademija 15. oktobra 1998
Events marking the one hundredth anniversary of the Slovenian School Museum,
12 to 15 October 1998
Round table discussions. 2. Celebration, 15 October 1998
Veranstaltungen anlässlich der Jahrhundertfeier des Slowenischen
Schulmuseums (12.-15.10. 1998)
Gespräche am runden Tisch. Festakademie (15.10.1998)V pozdrav stoletnici: Slovenski šolski muzej 1898-1998 (Branko Šuštar) Welcoming the centenary: the Slovenian School Museum 1898-1998
Zum Gruß der JahrhundertfeierSlavnostni nagovor ministra za šolstvo in šport ob stoletnici muzeja (Slavko Gaber) Celebratory speech by the Minister of Education and Sport upon
the Museum's centenary (Slavko Gaber)
Festansprache des Ministers für Schulwesens und Sport anlässlich der
Jahrhundertfeier des MuseumsTaja Gubenšek: Radosti v starih šolskih klopeh - Učna ura naših babic in dedkov Delights at old school desks – a lecture on our grandparent's days
Freuden in alten Schulbänken – Lehrstunde unserer Großmütter und GroßväterPOROČILA IN OCENE / REPORTS AND REVIEWS /
BERICHTE UND REZENSIONENJeja Jamar Legat: Kaibetova hiša na Škofjeloškem Placu 1511-1914 (Slavica Pavlič)
Štiri publikacije o zgodovini osnovnih šol: Goriška šola in njeni ljudje v toku časa, Šolstvo v Renčah 1815-1999, 137 let šolstva v Lučinah, 60 let šolske stavbe, 40 let Osnovne šole Dolenja vas 1959-1999 (Tatjana Hojan)
Hrvatska gimnazija u Pazinu 1899-1999 (Daniela Juričić Čargo)
Šolsko svetovalno delo na Koroškem (Mladen Tancer)
Dijaški dom Nova Gorica, ob 50 letnici, 1947/48-1997/98 (Vlasta Tul)
Srednja lesarska šola Nova Gorica, 50 let (Vlasta Tul)
100 let osnovne šole v Šmiklavžu 1899-1999 (Franček Lasbaher)
Cilka Dimec – Žerdin: Vrtec med goricami (Mladen Tancer)
50 let: od Usnjarskega tehnikuma do Srednje šole Domžale (Marjeta Demšar)
Elisabeth J. Foster, Ulla M. Nitsch: Documentation Leeds 1997 (Mateja Ribarič)
Histoire de l‘É ducation 1998 (Andrej Vovko)

Izvlečki člankov - Šolska kronika št. 1, letnik 8 / XXXII / leto 1999

Abstracts from Articles - School Chronicle No. 1, 8/XXXII/ 1999
Kurzfassungen der Artikel - Schulchronik Nr. 1, 8/ XXXII/ 1999
 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway