Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

Stereotipi o narodih - Muzejska delavnica

V Slovenskem šolskem muzeju je na ogled občasna razstava z naslovom Šola – ključ za
razvoj: šolarji Angole, Malavija in Gane. Temelji na konkretnih izkušnjah treh vodičev
muzeja, ki so opravljali prostovoljno delo v različnih izobraževalnih institucijah. Razstava
prikazuje šolske razmere in otroški vsakdan v Angoli, Malaviju in Gani.

Kot spremljevalni program k razstavi smo pripravili delavnico o stereotipih o narodih, ki
je namenjena 8. in 9. razredom osnovne šole ter srednješolcem. Učenci in dijaki se lahko
delavnice udeležijo v okviru različnih (izbirnih) predmetov (državljanska vzgoja, sociologija,
etika, etnologija), v okviru obšolskih dejavnosti (zgodovinski, novinarski in knjižničarski
krožek) pa tudi ob kulturnih dnevih.

Udeleženci delavnice si najprej ogledajo omenjeno razstavo o razmerah v šolstvu in življenju
otrok v Angoli, Malaviju in Gani. V drugem delu delavnice udeleženci s pomočjo metode
diskusije in aktivne participacije spoznajo pojem stereotip, njegovo funkcijo in zakaj
stereotipi sploh nastajajo. Razdeljeni v skupine sami razmišljajo o stereotipih, ki veljajo za
različne narode. Izbran stereotip nato predstavijo drugim udeležencem s pomočjo pantomime,
igre vlog, petja ali na kakšen drug izviren način, ki ga izberejo sami. Končni cilj delavnice
je, da učenci in dijaki spoznajo, da s stereotipi izkrivljamo realnost, saj so ljudje v resnici
enkratni in različni, prav tako pa tudi spreminjajoči se posamezniki. Stereotipe lahko
presegamo med drugim tudi tako, da damo vsakemu posamezniku možnost za izraz njegove
individualne enkratnosti, da mu torej brez vnaprejšnjega pripisovanja lastnosti dopustimo
možnost, da pokaže, kdo je.

 

Napotki ob prijavi

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway