Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

Kulturni bazar 2022

Kulturni bazar v Cankarjevem domu
MK, MIZŠ, ZRSŠ in Cankarjev dom s partnerji
31. marec 2022
Od 8. do 20. ure
Brezplačno
 
👉 Program največjega strokovnega usposabljanja iz kulturno-umetnostne vzgoje Kulturni bazar 2021 vključuje več kot štirideset dogodkov: predstave, filmske projekcije, predstavitve, predavanja, okrogle mize, delavnice in vodenja po razstavi, ki jih namenjamo strokovnim delavcem in študentom z različnih področij (vzgoje in izobraževanja, kulture, kmetijstva in prehrane, zdravstva, sociale, okolja in prostora …). Osrednja tema programa je Umetnost–znanost–tehnologija–izobraževanje: misliti prihodnost danes, posebno pozornost pa namenjamo tudi 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije.
👉 Prijava na usposabljanje
Na brezplačno strokovno usposabljanje se prijavite z e-prijavo. Zaradi učinkovitejše organizacije, pa tudi zaradi številčnih omejitev udeležbe na posameznih dogodkih, prijavo posredujte čim prej, najpozneje do 24. marca 2022.
Izpolnjena in poslana e-prijava je vaša vstopnica na izbrane dogodke, hkrati pa vam omogoča pridobitev potrdila o udeležbi na strokovnem usposabljanju.
PRIJAVITE SE: https://cankarjevdom.eventsair.com/2022---kulturni-bazar/kulturni-bazar-2022/Site/Register
 
* * *
Kulturni bazar pripravljajo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo.
V sodelovanju z: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo za okolje in prostor.
Častno pokroviteljstvo: Slovenska nacionalna komisija za Unesco.
Izvršni producent prireditve je Cankarjev dom v Ljubljani.
 
____________________________________________________________________________________
 
ŠTIHOVA DVORANA / 14.00–15.30
Tematski sklop Kultura in umetnost / blagostanje družbe in posameznika
Višje, hitreje, močneje – Šport kot del kulturne dediščine slovenskega naroda
okrogla miza
 
Poudarek na vsebinah za OŠ in SŠ
Izvajajo:
prof. dr. Ivan Čuk, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani;
Zinka Junkar, Kulturni dom Krško – enota Grad Rajhenburg;
dr. Aleš Šafarič, Slovenski šolski muzej in muzej športa;
Vilja Lukan, Tržiški muzej;
Nataša Robežnik in Andreja Zupanec Bajželj, Muzej novejše zgodovine Slovenije;
dr. Aleksandra Berberih Slana in Simona Tripkovič, Muzej narodne osvoboditve Maribor
 
V uvodnem predavanju bo prof. dr. Ivan Čuk opisal bogato zgodovino slovenske telesne kulture.
Že v Slavi vojvodine Kranjske je Valvasor opisal prva tekmovanja – boje čolnarjev.
Organizirana telovadba se je začela z ustanovitvijo Južnega Sokola leta 1863, pozneje so se organizirali še kolesarji in planinci.
 
Velik premik v telesni kulturi pomeni delovanje dr. Viktorja Murnika, ki je ustanovil moški vaditeljski zbor 1896 in čez dve leti še ženskega; vaditeljska zbora izobražujeta prve usposobljene iz telesne kulture.
Pod Murnikovim vodstvom je bila ustanovljena prva telesnokulturna in tudi športna slovenska zveza, ki je leta 1907 vstopila v mednarodno zvezo in od takrat Slovenci sodelujemo na velikih tekmovanjih.
Tako smo leta 1922 dobili prvega svetovnega prvaka Petra Šumija in 1924 prvega olimpijskega prvaka Leona Štuklja. Poseben vzgon je telesna kultura, in poudarjeno šport, dobila z osamosvojitvijo leta 1991, saj sodi Slovenija na tem področju med najbolj razvite države sveta.
 
V drugem delu okrogle mize bodo nekateri slovenski muzeji predstavili zbirke in razstave ter spremljajoče pedagoške programe, ki predstavljajo slovenske športnike in njihove dosežke.
 
Muzej športa, ki deluje v okviru Slovenskega šolskega muzeja, je osrednji muzej, namenjen slovenski športni dediščini. Ker deluje v slabih prostorskih razmerah, svojo dejavnost predstavlja predvsem s predavanji in pisnimi prispevki, na vodenih ogledih skozi gradivo različnih športnih panog pa obiskovalcem strnjeno predstavijo bogato slovensko športno zgodovino in pomen ohranjanja športne dediščine.
 
Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg, bo predstavil prenovljeno razstavo najpomembnejših odličij Primoža Kozmusa in z njo povezane pedagoške dejavnosti. Razstava je primer sodelovanja in povezovanja z lokalnim okoljem, ki privablja tako ljubitelje kulture in športa kot tudi razne protokolarne skupine.
 
V Tržiškem muzeju si obiskovalci lahko ogledajo Slovenski smučarski muzej. Razstava prikazuje razvoj smučanja od pradavnine do današnjih dni. Razstavljene so številne smuči, in smučarska oprema. Prikazan je način izdelave smuči v kolarskih delavnicah. Del zbirke je posvečen tudi našim najboljšim alpskim smučarkam in smučarjem.
 
Muzej novejše zgodovine Slovenije bo svojo občasno razstavo V čevljih zmagovalcev: Slovenci in Slovenke ter njihovi športni uspehi posvetil predstavitvi uspehov in osebnih zgodb slovenskih športnikov in športnic. Z ilustracijami, športnimi vadbami, športnimi rekviziti ipd. bo razstava osvetljevala svet športa in telesne kulture. Predstavljene bodo izjemne osebne zgodbe, kompetence posameznikov in vloženo delo, ki športnikom omogočajo dosego odličnih športnih rezultatov.
 
Muzej narodne osvoboditve Maribor se ponaša z bogato športno zbirko, ki jo predstavlja na občasnih razstavah, na stalni razstavi Stoletje sprememb pa sta predstavljeni legendi mariborskega športa, Josip Primožič - Toš in Leon Štukelj. V letu 2021 je bila tako na ogled občasna razstava Zavedni duh v zdravem telesu – 120 let organiziranega slovenskega športa v Mariboru. Predstavljala je vse športne panoge, ki so bile v tem obdobju vključene v današnjo Zvezo mariborskih športnih društev Branik, in športnike, ki so s svojimi uspehi zaznamovali delovanje društva in šport v Sloveniji. Ob stalni in občasnih razstavah ponujajo številne pedagoške programe za popularizacijo športa med otroki in mladostniki. Ob tem je ključno tesno sodelovanje z mariborskimi športnimi društvi, ki delujejo pod okriljem Branika.
 

DVORANI E1+2 / 10.30‒12.00
Predstavitve delavnic / programov na 9 točkah
Izkušam, ustvarjam, razmišljam in se učim: interaktivna predstavitev pedagoških programov muzejev in galerij za mlajše otroke
Poudarek na vsebinah za vrtce ter prvi dve triadi OŠ
Trajanje 90 minut

 

Belokranjski muzej Metlika - Naredimo igračo “SOKOL”

Slovenski šolski muzej - Iz stare šolske torbice - predstavitev starih šolskih pripomočkov in kazni

Pomurski muzej Murska Sobota - Skrivnostni predmeti

Pokrajinski muzej Kočevje - V deželi Kačariji

Muzej Ribnica - Lesko in Glinko

Slovenski gasilski muzej Metlika - Gasilska medalja

Muzeji radovljiške občine - Svet opraševalcev

Posavski muzej Brežice - Projekt Črno belo bogastvo in pedagoški programi

Galerija Božidar Jakac - Vtisi in odtisi v parku skulptur in galeriji

 

12.30‒14.00
Muzejske zmenkarije: interaktivna predstavitev pedagoških programov muzejev in galerij za najstnike
Poudarek na vsebinah za tretjo triado OŠ in SŠ
Trajanje 90 minut

 

Kulturni dom Krško - Rajhenburški - predstavitev pedagoškega  programa
 
Muzej krščanstva na Slovenskem - Predstavitev posodobljenih programov Pisarski mojster Bernard (kaligrafska delavnica) ter Srednjeveška iniciala  (ustvarjalna delavnica)
 
Muzej Velenje - Fotografija nekoč
 
Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož - Svet glasbil na Ptujskem gradu
 
Javni zavod Trubarjevi kraji - Trubarjeva domačija - Poti knjige, sprehodi z aplikacijo Velikolaška

Slovenska kinoteka
- Zgodovina filma na filmskem traku
 

Goriški muzej - Predstavitev muzejskih kovčkov: NePozabljeni predmeti / Zgradili bomo Novo Gorico

Narodna galerija - Mularijo v galerijo

 
________________________________________________________________________________
 
 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway