Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

50 LET SEKCIJE ZA IZOBRAŽEVANJE IN KOMUNICIRANJE

Poznate delo kustosov pedagogov? Sekcija za izobraževanje in komuniciranje  (SIK) je ob okroglem jubileju delovanja pripravila film, na katerem predstavlja obseg in pomen dela kustosov pedagogov v slovenskih muzejih in galerijah.

 

__________________________________________________________________________________

Sekcija za izobraževanje in komuniciranje je bila ustanovljena 18.11.1971 kot Pedagoška sekcija, ki se je tako imenovala vse do leta 2013. Sekcija v svojih vrstah združuje in povezuje muzejske pedagoge, ki se pri svojem delu najpogosteje srečujejo z različnimi skupinami obiskovalcev ter njihovimi željami in potrebami. Vsako leto sekcija organizira izobraževanja v okviru programa »Več ljudi več ve«, v obliki predavanj in delavnic ter strokovnih ekskurzij, delovna srečanja pa izvajajo v različnih muzejih in galerijah po vsej Sloveniji, kjer si izmenjujejo izkušnje in spoznavajo pedagoško prakso in delovanje muzeja gostitelja.

Člani sekcije se udeležujejo številnih promocijskih prireditev po vsej Sloveniji, kot so vsakoletna srečanja ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol, Festival ustvarjalnosti in inovativnosti, Kulturni bazar, Otroški bazar, Študentska arena, sejem Narava in zdravje in drugi.

Od leta 1999 bienalno izdajajo knjižico Pedagoški programi v slovenskih muzejih in galerijah, od leta 2014 le v elektronski obliki. Sekcija je leta 2003 izdala priročnik Drugačen muzej in leta 2009 Dostopen muzej – Smernice za dobro prakso, ki ponujata številne koristne nasvete, kako muzejske ustanove približati širši množici. Priročnika nista namenjena le muzejskim pedagogom ampak tudi ostalim muzejskim delavcem.

Od leta 2010 sekcija organizira skupno promocijsko akcijo » Z igro do dediščine«, ko v tednu otroka številni muzeji in galerije ponudijo otrokom in družinam bogat brezplačen program. Prepoznavnost skupne akcije je vsako leto večja, aktivnosti muzejev in galerij pa so združene v skupni knjižici, ki je distribuirana po knjižnicah, vrtcih, šolah, kulturnih domovih. Namen akcije je v kulturne ustanove privabiti številne mlade obiskovalce, ki bi dediščino odkrivali na zabaven in igriv način.

___________________________________________________________________________________

#taveselidankulture #kustospedagog #skupnostmuzejevslovenije

___________________________________________________________________________________

 

Današnje objave posvečamo delu kustosa pedagoga, oziroma delu vseh tistih, ki v muzejih in galerijah delujejo na področju komuniciranja z javnostmi. Mnogi muzeji namreč nimajo/mo zaposlenega kustosa pedagoga, kljub temu, da je stik z javnostjo ena ključnih dejavnosti muzejev.
Javnosti se predstavljamo z razstavami, vodstvi, predavanji, delavnicami, publikacijami, članki, spletnimi objavami in še in še.
Kako na zabaven način predstaviti zgodovino? Tako, da se obisk muzeja spremeni v gledališko predstavo!
»Odličen magister, odlična izkušnja! Repetitio est mater studiorum.«
 
Pri delu z ljudmi sta prilagodljivost in iznajdljivost dobrodošli spretnosti. V zadnjih dveh letih nam priložnosti za vajo res ne zmanjka. 🙂 Spopadli smo se tudi z izzivom, kako stare učne ure preseliti na splet.
Gospod učenik iz časa Avstro-Ogrske, ki prej še za računalnik ni slišal, je suvereno razlagal snov in gledal v učence na ekranu. Malo se je čudil, da šiba ne doseže otrok na drugi strani, a se ni dal prav dolgo motiti.
"Čeprav je bilo letos drugače, je bilo super in kvalitetno izvedeno. Upamo, da se prihodnje leto srečamo v muzeju."
 
 
Glavni stik z obiskovalci so največkrat muzejski vodiči. Skrbijo za sprejem skupin, pripravo prostora ter izvajanje vseh pedagoških in andragoških programov. Velikokrat sodelujejo s kustosom pedagogom in sooblikujejo programe v muzeju.
Kot radi povedo, jim ni nikoli dolgčas, saj niti ena skupina ni enaka drugi.
Hvala vsem, ki ste in ste bili z nami! 🙂♥️🙋
»Ko stopiš v muzej, potuješ po bogatem gradivu. Kaj vse oživi! Kaj vse doživiš! Zelo kakovostno, prijazno in živahno vodenje. Hvala!«
»Končno razumemo pripovedi naših staršev in starih staršev. Zelo poučno.«
 
 
 
 
 
Foto Slovenski šolski muzej / Urška Boljkovac
 
 
 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway