Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

Kulturni bazar 2021

Kulturni bazar v Cankarjevem domu
MK, MIZŠ, ZRSŠ in Cankarjev dom s partnerji
29. junij 2021
Od 9. do 20. ure
Brezplačno
👉 Program največjega strokovnega usposabljanja iz kulturno-umetnostne vzgoje Kulturni bazar 2021 vključuje več kot štirideset dogodkov: predstave, filmske projekcije, predstavitve, predavanja, okrogle mize, delavnice in vodenja po razstavi, ki jih namenjamo strokovnim delavcem in študentom z različnih področij (vzgoje in izobraževanja, kulture, kmetijstva in prehrane, zdravstva, sociale, okolja in prostora …). Osrednja tema programa je Umetnost–znanost–tehnologija–izobraževanje: misliti prihodnost danes, posebno pozornost pa namenjamo tudi 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije.
👉 Prijava na usposabljanje
Na brezplačno strokovno usposabljanje se prijavite z e-prijavo. Zaradi učinkovitejše organizacije, pa tudi zaradi številčnih omejitev udeležbe na posameznih dogodkih, prijavo posredujte čim prej, najpozneje do 22. junija 2021.
Izpolnjena in poslana e-prijava je vaša vstopnica na izbrane dogodke, hkrati pa vam omogoča pridobitev potrdila o udeležbi na strokovnem usposabljanju.
PRIJAVITE SE: https://cankarjevdom.eventsair.com/.../kult.../Site/Register
* * *
Kulturni bazar pripravljajo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo.
V sodelovanju z: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo za okolje in prostor.
Častno pokroviteljstvo: Slovenska nacionalna komisija za Unesco.
Izvršni producent prireditve je Cankarjev dom v Ljubljani.
 
________________________________________________________________________________
 
KOSOVELOVA DVORANA / 10.30–12.00
Tematski sklop ob 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije
Zgodba o pogumu ali kako obravnavati 30-letnico samostojnosti?
Okrogla miza
 
Izvajajo: Park vojaške zgodovine Pivka, Arhiv Republike Slovenije, Zavod RS za šolstvo, Slovenski šolski muzej, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Muzej Velenje in Dolenjski muzej
 
V letu 2021 mineva trideset let od osamosvojitve slovenske države, ključnega dogodka slovenske zgodovine. Mlajše generacije učencev in dijakov nimajo več neposrednega stika z obdobjem
osamosvajanja, spominjajo pa se ga njihovi starši, stari starši, znanci. Globalizacijski procesi vplivajo na rahljanje pripadnosti narodom in državam. Vseeno pa bi želeli mladim vzbuditi spoštovanje in ponos do samostojne slovenske države, saj je tudi
veliko številčnejših narodov ni doseglo, Slovenci pa smo izkoristili zgodovinsko priložnost in splet ugodnih mednarodnih okoliščin ter se osamosvojili.
 
Ob okrogli mizi bomo razmišljali, kako mladim s sodobnimi didaktičnimi pristopi približati slovensko osamosvojitev s ciljem, da bi bili na slovensko državo ponosni in jo spoštovali. Razmišljali bomo, kakšna je vloga pedagoških programov in dejavnosti v muzejih in arhivih, ki zlasti ob vključevanju primarnih zgodovinskih virov s pričevanji dosegajo pozitivno identifikacijo z vrednotami slovenske osamosvojitve.
 
Predstavljeni bodo tudi projekti, kot je zgodovinsko-pedagoški Zbrali smo pogum, v katerem so Park vojaške zgodovine Pivka, Arhiv Republike Slovenije in Zavod RS za šolstvo pripravili video filme, virtualne in klasične razstave, protokole spominskih učnih ur z učnimi gradivi za pouk na daljavo in e-učno gradivo za vse tri ključne dogodke iz zgodovine slovenskega osamosvajanja: plebiscit za neodvisno in samostojno Slovenijo, osamosvojitev in vojno za Slovenijo.
 
Muzej novejše zgodovine Slovenije bo predstavil razstavo ob 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije, ki bo sovpadla tudi s predsedovanjem Slovenije Svetu EU. Razstavo bo spremljal tudi bogat pedagoški program, ki bo vključeval video filme, delavnice za otroke in tematske učne ure za mlade,
ki jih bo mogoče izvesti v muzeju ali pri pouku na daljavo.
 
Slovenski šolski muzej bo na podlagi svoje metode muzejskega dela in lastnih izkušenj z razstavno-pedagoškimi programi predstavil vzroke in posledice slovenske osamosvojitve, predvsem v vzgoji in izobraževanju. S predstavitvijo projektov bosta sodelovala še Muzej Velenje in Dolenjski muzej.
 
 
 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway