Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

Nacionalni muzeji Slovenije MMD 2021 ~ TRENUTKI V ČASU

 

TRENUTKI V ČASU / Razstava državnih muzejev Slovenije 2021

30 let je doba, ko sodobnost postane tradicija, sedanjost dediščina, jutri včeraj. Pred 30 leti se je rodila samostojna Slovenija in danes je bil za mnoge odmaknjen v mikavno prihodnost, muzeji smo bili 30 let mlajši … 30 let – celotno življenje, obdobje rasti in razvoja, trenutek zrelosti, lahko zgolj utrinek v trajanju … Občutje časa je relativno, saj državni muzeji v letu, ko praznujemo 30. rojstni dan države, praznujemo 200-letnico rojstva prvega muzeja na Slovenskem. Zato je za nas teh 30 let obdobje zorenja ter trenutek, ko se zazremo nazaj in pogledamo naprej. Na razstavi, ki smo jo pripravili državni muzeji Slovenije, izpostavljamo trenutke, ki so bistveno zaznamovali naših zadnjih 30 let. Zaradi njih smo rasli, se razvijali, postajali samozavestnejši in dostopnejši. Z njimi smo širili in ohranjali spomin preteklosti za nas, za naše starše in zanamce. V muzejih domuje dediščina. In ta dediščina je porok za samozavestno prihodnost posameznika in skupnosti.Mojca Jan Zoran

MOMENTS IN TIME / Exhibition of the National Museums of Slovenia 2021

Thirty years is a period during which the contemporary becomes tradition, the present becomes heritage, tomorrow becomes yesterday. The independent Slovenia was born thirty years ago, when for many, today was part of the alluring future and museums were three decades younger. Thirty years, a whole life, a period of growth and development, a moment of maturity, may be just a fleeting moment … The feeling of time is relative, for in the year that we celebrate the country’s thirtieth birthday, we are also celebrating the 200th anniversary of the first museum in Slovenia. And so for us, these thirty years are a period of maturation, but also a moment when we look both to the past and the future. The exhibition which National Museums of Slovenia have prepared emphasises moments that have fundamentally marked the last thirty years. Because of them, we have grown, developed, become self-confident and more accessible. Through them, we have widened and preserved the memory of the past – for us, for older generations and for generations to come. Museums are home to heritage. And that heritage is a guarantor of a confident future for the individual and the community.Mojca Jan Zoran

____________________________________________________________________________________

Vabimo vas na ogled skupinske razstave ~NACIONALNI MUZEJI SLOVENIJE 2021 ~  TRENUTKI V ČASU, od četrtka, 20.5.2021 na ploščadi SEM-a, Metelkova 2, Ljubljana.

 

Muzejske učne ure že od leta 1999.

Z aktivnimi metodami muzejskega dela smo v muzej pridobili nove skupine obiskovalcev. Na podlagi starih učnih vsebin in vzgojnih metod na izkustveni način doživljajo šolo nekoč in jo primerjajo s šolo danes. Kakor pri izbiri zgodovinskega obdobja in prostora, se pri izvedbi starih učnih ur prilagajamo tudi vsem drugim okoliščinam.

Na fotografiji: kolaž učnih ur Nedeljska šola iz leta 1865 / Učna ura v antični Emoni / Zoom učna ura iz leta 2021.

 

Museum lessons since 1999.

With interactive methods of museum work we have attracted new visitor groups to the museum. On the basis of old learning materials and educational methods they can experience at first hand school as it once was and compare it to school today. In addition to selecting a suitable historical period and space for the implementation of old lessons, we also adapt them to other circumstances.

In the photograph: a collage of Sunday School lessons from 1865 / A lesson in Ancient Emona / A Zoom lesson from 2021.

 

Izjava za javnost

Virtualna predstavitev plakatov

___________________________________________________________________________________

20.5. do 1.9.2021 na muzejski ploščadi, Metelkova 2, 1000 Ljubljana,

https://www.etno-muzej.si/sl/razstave/trenutki-v-casu-razstava-drzavnih-muzejev-slovenije

3.9. do 30.10.2021 v grajskem parku Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Rusjanov trg 7, 1000 Ljubljana.

https://mao.si/trenutki-v-casu-razstava-drzavnih-muzejev-slovenije-2/

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway