Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

1 vstopnica za 11 muzejev in galerij / 1 ticket to 11 museums

 

1 vstopnica za 11 muzejev in galerij / 1 ticket to 11 museums
Skupna poletna akcija muzejev in galerij v Ljubljani / Ljubljana museums’ collective special offer for the summer

 

Zdaj je čas za svetovne znamenitosti doma! Mednarodni grafični likovni center, Moderna galerija, Mestni muzej Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Narodna galerija, Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej, Slovenski gledališki inštitut – Gledališki muzej in Slovenski šolski muzej so iz svojih zbirk izpostavili po enega glavnega protagonista svetovnega slovesa. Letošnje poletje si jih vse lahko ogledate za enotno, cenovno dostopno ceno 8,00 evrov za individualno ter 16,00 evrov za družinsko vstopnico. Akcija velja od 1. julija do 30. avgusta.

 

»V Ljubljani imamo na ogled številne svetovne znamenitosti. Jih poznate? Oglejte si dragocene eksponate, ne da bi potovali v tujino. Muzeji in galerije v Ljubljani smo stopili skupaj in na široko odprli svoja vrata. Z eno samo vstopnico lahko do 30. avgusta 2020 vstopite v kar 11 muzejev in galerij na 13 lokacijah. Vabimo vas, da nas obiščete!«, so združeni zapisali v promocijsko zloženko.

Opogumljeni od dobrega obiska na letošnjo poletno muzejsko noč in v želji, da bi letošnje poletje bilo posebno tudi po večjem obisku domačih turistov, so se muzeji povezali in odločili za to edinstveno skupno akcijo, ki je pri nas v tako številčni udeležbi še nismo imeli.

Z idejo o sodelovanju med ustanovami in njihovi dostopnosti ter sporočilom o svetovnih znamenitostih, ki so na ogled v okviru akcije, želijo obiskovalcem ponuditi bogato muzejsko in galerijsko izkušnjo ter obenem prispevati k večji kulturni ponudbi. 

In kateri so presežki premične dediščine, ki jo v muzejih in galerijah naše prestolnice letošnje poletje ne smete zamuditi? Neandertalčeva piščal, koliščarsko kolo, figurine Kitajcev, obredna pipa miru, Škofjeloški pasijon, slovenski impresionisti, Zoran Mušič, stara učilnica, Stojan Batič, šifrirni stroj Enigma, Marina Abramović in Kiosk K67.

MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER
Ikoni: kipar Stojan Batič in ljubljanski grafični bienale
V petdesetih letih je slovenska likovna scena doživljala nesluten razvoj. Pojavile so se nove, močne osebnosti, kot je kipar Stojan Batič, medtem ko so prireditve, kot je mednarodni grafični bienale, Ljubljani dale kozmopolitski značaj.

MESTNI MUZEJ LJUBLJANA
5200 let pred tvojimi očmi! Najstarejše leseno kolo z osjo na svetu
Kolo preseneča z natančno in domišljeno izdelavo. Spreten koliščar je upošteval krčenja in raztezanja lesa ter logiko pritrjevanja in spajanja. Tehnološka dovršenost in starost to najdbo z Ljubljanskega barja uvrščata v vrh svetovne kulturne dediščine.

MG+MSUM, MODERNA GALERIJA
Zoran Mušič, Nismo poslednji
Zoran Mušič je eden mednarodno najbolj poznanih umetnikov 20. stoletja. Slikarski cikel Nismo poslednji temelji na umetnikovi izkušnji koncentracijskega taborišča, njegovo sporočilo pa je, da se taka izkušnja nikoli več ne sme ponoviti.

MG+MSUM, MUZEJ SODOBNE UMETNOSTI METELKOVA
Marina Abramović, Ritem 0, performans, 1974
Marina Abramović po vsem svetu slovi kot »prva dama performansa«. Ritem 0 je eden od najbolj radikalnih performansov, pri katerem je bilo ogroženo tudi njeno življenje. Umetnica ga je podarila Moderni galeriji za mednarodno zbirko Arteast 2000+.

MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE
Enigma: uganka druge svetovne vojne
Enigma je šifrirni stroj, ki so ga uporabljale nemške oborožene sile. Med drugo svetovno vojno so kodo dešifrirali zavezniki, kar naj bi pripomoglo k hitrejšemu koncu vojne. MNZS Enigma I je standardna trikolutna izvedba.

MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE
Saša J. Mächtig, Kiosk K67, modularni arhitekturni sistem, 1967
S plastično lupino je kiosk postal značilen ulični poudarek, ki je od šestdesetih let prejšnjega stoletja zaznamoval številna urbana središča nekdanje Jugoslavije, Evrope in širše.

NARODNA GALERIJA
Enkratna zbirka slovenskega impresionizma
Rojstvo in razvoj enkratnega evropskega modernizma sta predstavljena skozi 100 ambicioznih umetnin, ki so jih navdihnili München, Dunaj, Pariz in zlasti slovenska krajina in značaj. Grohar, Jakopič, Jama, Sternen in drugi mojstri.

NARODNI MUZEJ SLOVENIJE
Neandertalčeva piščal, najstarejše glasbilo na svetu
Najstarejše glasbilo na svetu, 60.000-letna neandertalčeva piščal iz Divjih bab sodi med najpomembnejše mejnike v razvoju človeštva, saj dokazuje, da so bili neandertalci inovativni in čuteči ljudje, zmožni umetniškega izražanja.

NARODNI MUZEJ SLOVENIJE – METELKOVA
Figurine Kitajcev v vrhu evropskega oblikovanja porcelana
Figurine Kitajcev je okrog leta 1763 izdelal slavni münchenski oblikovalec porcelana Franz Anton Bustelli. Del sicer izgubljenega namiznega okrasa pomeni enega od vrhuncev Bustellijevega dela in hkrati evropskega oblikovanja porcelana.

PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE
Leonora – največji eksponat Prirodoslovnega muzeja Slovenije
Najdba več kot 13 metrov dolgega trupla mlade samice brazdastega kita leta 2003 v slovenskem morju je bila izjemna, prav tako kot tudi postopek, s katerim so strokovnjaki iz razpadajočega trupla pridobili njeno popolno okostje.

SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ
Baragova zbirka in obredna pipa miru iz 19. stoletja
Po zaslugi misijonarja Friderika Barage dobimo prvo neevropsko muzejsko zbirko že leta 1837. Predmeti so z območja Velikih jezer v Severni Ameriki. Najbolj izstopa obredna pipa, ki sodi med redko ohranjene primerke na svetu.

SLOVENSKI GLEDALIŠKI INŠTITUT – GLEDALIŠKI MUZEJ
V pričakovanju Škofjeloškega pasijona 2021
Škofjeloški pasijon, pomnik slovenskega gledališča, ki sodi med najstarejše še zmeraj uprizarjane procesijske igre v Evropi in dediščino človeštva. Spoznajte gledališki in zgodovinski kontekst pasijona, ki bo ob 300-letnici ponovno zaživel v 2021.

SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
V stari učilnici šiba poje!
V ambientalni postavitvi učilnice iz druge polovice 19. stoletja je mogoče preizkusiti stare pripomočke, kot sta pero v peresniku in skrilasta tablica. Posebnost stare učilnice so kazni, ki jih danes (na srečo) vidimo le še v muzejih.

_____________________________________________________________________________________

1 ticket to 11 museums

Ljubljana museums’ collective special offer for the summer

 

This is the time to see the treasures at home! The International Center of Graphic Arts, Moderna galerija – MG+MSUM, the City Museum of Ljubljana, the National Museum of Contemporary History, the Museum of Architecture and Design, the National Gallery of Slovenia, the National Museum of Slovenia, the Slovene Museum of Natural History, the Slovene Ethnographic Museum, the Slovene National Theater Museum and the Slovene School Museum are spotlighting one globally famous protagonist from their collections each. This summer you can see them all at the very affordable price of €8.00 for a single ticket and €16.00 for a family ticket. This special offer lasts from 1 July through 30 August.

“There are numerous world-famous artworks and museum items in Ljubljana. Do you know them? Come see outstanding museum exhibits without having to travel abroad. Several Ljubljana museums have joined forces to give you a special welcome: Until 30 August 2020 you can visit 13 venues with a single ticket!” says the promotional brochure.

This year our Museums on a Summer Night event saw so many visitors we were encouraged to do more. Hoping to attract domestic tourists and provide them with ideas for spending the summer while not traveling abroad, 11 Ljubljana museum institutions have come together in a joint action.

And what are the must-see cultural heritage items this summer? A Neanderthal flute, a prehistoric wooden wheel and axle, chinoiserie figurines, a ceremonial pipe of peace, the Škofja Loka Passion Play, works by Slovene impressionist painters, Zoran Mušič’s We are not the Last…, an old classroom, Stojan Batič’s studio, the Enigma encryption machine, Marina Abramović’s Rhythm 0, and Saša Mächtig’s K67 kiosk.

INTERNATIONAL CENTER OF GRAPHIC ARTS
Two Icons: Sculptor Stojan Batič and the Ljubljana Biennial of Graphic Arts
The 1950s saw an unexpected flourishing of the Slovene art scene. One of the most prominent figures on it was the sculptor Stojan Batič, while the international biennial of graphic arts made Ljubljana more cosmopolitan.

CITY MUSEUM OF LJUBLJANA
5200 years made visible: The oldest wooden wheel and axle in the world
The wheel is surprisingly accurate and very skillfully constructed: wood contraction and expansion are taken into account, while the manner of attachment and joining is highly ingenious. This technological perfection coupled with their venerable age places the wheel and axle at the pinnacle of world cultural heritage.

MG+MSUM, MUSEUM OF MODERN ART
Zoran Mušič, We are not the Last…, 1970
Zoran Mušič is among the internationally best-known Slovene 20th century artists. His series We are not the Last… is based on his experience of incarceration in a concentration camp, and his message is that such horror should never happen again.

MG+MSUM, MUSEUM OF CONTEMPORARY ART METELKOVA
Marina Abramović, Rhythm 0, performance, 1974
Marina Abramović is the world-renowned “first lady of performance”. Rhythm 0 is one of her most radical performances in which she went so far as to put her very life in potential jeopardy. The artist donated her work to Moderna galerija for its international Arteast 2000+ Collection.

NATIONAL MUSEUM OF CONTEMPORARY HISTORY
Enigma - the World War II riddle
The Enigma machine is an encryption machine used by the German armed forces during World War II. It is estimated that the Allied decipherment of German messages significantly shortened the duration of the war. The Enigma machine kept by the National Museum of Contemporary History is a standard 3-reeled model.

MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN
Saša J. Mächtig, Kiosk K67, modular architectonic system, 1967
It was conceived as a flexible multipurpose structure that could potentially be extended ad infinitum, in countless compositions and configurations. With its smooth plastic shell, the Kiosk has been a characteristic feature in the streetscapes of many urban centers in former Yugoslavia, Eastern Europe and elsewhere since the 1960s.

NATIONAL GALLERY OF SLOVENIA
Collection of Slovene impressionist paintings
The emergence and development of modernism in our parts are presented through 100 ambitious works of art showing the influences of centers such as Munich, Vienna, Paris, and the inspiration drawn from Slovenia’s landscapes and character. Ivan Grohar, Rihard Jakopič, Matija Jama, Matej Sternen and other old masters.

NATIONAL MUSEUM OF SLOVENIA
Neanderthal flute, the oldest musical instrument in the world
The oldest musical instrument in the world, the 60,000 years old Neanderthal flute from the cave of Divje babe, is of exceptional importance in understanding the cultural development of our ancestors. It testifies to the fact that the Neanderthals were innovative and sensitive people capable of artistic expression.

NATIONAL MUSEUM OF SLOVENIA – METELKOVA
Chinoiserie figurines at the peak of European porcelain design
The figurines of four Chinese were made around 1763 by one of the most famous European porcelain designers, Franz Anton Bustelli, in Munich. Though no longer complete, this table decoration is considered to be one of the best of Bustelli’s works produced at the peak of European porcelain design.

SLOVENE MUSEUM OF NATURAL HISTORY
Leonora – the museum’s largest exhibit
The 2003 discovery of a more than 13-meter long young female humpback whale carcass off the coast of Slovenia was remarkable, as was the method by which experts managed to obtain its complete skeleton without damage.

SLOVENE ETHNOGRAPHIC MUSEUM
The Baraga collection and a ceremonial 19th century pipe of peace
Thanks to the Slovene missionary to the United States Frederic Baraga, the first non-European collection of objects from the Great Lakes region was assembled as early as 1837. The ceremonial pipe stands out as one of the best preserved specimens of its kind from that time worldwide.

SLOVENE THEATRE INSTITUTE – THEATRE MUSEUM
In anticipation of the Škofja Loka Passion Play 2021
The Škofja Loka Passion Play, a monument of Slovene theater included in the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, is among the oldest still staged processional plays in Europe. It will see its next performance in 2021, on the occasion of its 300th anniversary. At the Theater Museum you can learn about its theatrical and historical contexts.

SLOVENE SCHOOL MUSEUM
In the classrooms of old, the rod was not spared
The reconstruction of a classroom from the second half of the 19th century gives you an opportunity to try out some old writing utensils, such as a dip pen and a slate. A special feature is a display of punishment methods.

 

https://mgml.si/sl/mestni-muzej/razstave/522/1-vstopnica-za-11-muzejev-in-galerij/

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway