Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

Mednarodni muzejski dan 2017

Naš program...
...od 9.00 do 18. ure na ogled stalna in občasne razstave:

•Stalna razstava Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja,
•Občasna razstava Šolske stavbe na Slovenskem v objemu stoletja – razstava starih razglednic in novih fotografij stoletnih šolskih stavb,
•Gostovanje mednarodne razstave Poti izobraževanja pri slovanih / Paths of education in the Slavic world 
•Občasna razstava Lingua Latina – razstava o pouku latinščine v javni osnovni šoli 
•Občasna razstava Pot domov - Zgodba Drage Medic-Lušicky 


Delavnice:
- 16.30 Delavnica z didaktičnimi kartami Spomin - Pripovedi rastlin
- 17.00 Učna ura Lepopis

__________________________________________________________________________________

Tema letošnjega Muzejskega dne je 
Muzeji in zamolčane zgodovine. Med spominom in pozabo //  Museums and contested histories: Saying the unspeakable in museums

Muzeji igrajo ključno vlogo pri ustvarjanju in predstavljanju skupne kulturne dediščine različnih skupnosti. Postali so družbena vozlišča, ki vzpodbujajo dialog med ljudmi ter težijo k izboljšanju družbe, tudi z nagovarjanjem travmatičnih zgodovin preko mediacije in večplastnih zornih kotov. Prav odkrivanje spornih zgodovin in sposobnost odstiranja nepovedanih zgodb so naloge , ki jih muzeji opravljajo kot aktivni oblikovalce družbe. Tako pripomorejo k razkrivanju travmatičnih in zamolčanih dogodkov iz preteklosti ter spodbujajo k razumevanju, sožitju in večplastnemu sprejemanju zgodovine.

__________________________________________________________________________________

Posamezne zamolčane zgodbe so se dogajale tudi v šolstvu. Različne zgodbe je ob menjavi novih družbenih sistemov, nove oblasti, učiteljstvo doživljalo znova in znova. Tako so na primer ugotavljali leta 1926: ˝Suspendiranje učiteljstva, izmenjavanje nadzornikov, premeščanje učiteljstva – stara pesem za učiteljstvo, ki se začenja ob vsaki spremembi režima do novega režima, pri katerem se obrne na drugo stran.˝  Izrazito so voljo nove oblasti doživljali učitelji po drugi svetovni vojni, ko je nova družbena stvarnost postavila jasne naloge v šolstvu: ˝Vzgoja in izobraževanje v šolah morata biti prežeta s socialistično ideologijo, šola mora vzgajati mladega človeka socialistične miselnosti, pedagoški kader mora biti ideološko zgrajen!˝

V spomin na zamolčane zgodbe od dnevu muzejev, 18. maju 2017, v Slovenskem šolskem muzeju zato izpostavljamo z dvema primeroma: s fotografijo in z zapisano karakteristiko učitelja. Fotografija nam prikaže šolsko učilnico leta 1945, ko je bila na steni učilnice hkrati podoba Tita, Stalina in krščanski križ. Kmalu sta Stalin in križ izginila iz učilnic, le podoba Tita je bila še do konca osemdesetih let 20. stoletja nepogrešljivi del opreme šolskih učilnic. Učitelji hranijo veliko zgodb glede primernosti oz. neprimernosti njihovih osebnosti za pedagoški poklic. Njihovo delo so spremljali nadrejeni, ki so pripravljali karakteristike – ocene moralno - političnih in strokovnih kvalitet posameznega učitelja. Po drugi vojni je lahko poučeval le učiteljski kader z ustrezno karakteristiko.

 

Foto 1 / Karakteristika (moralno - politična in strokovna ocena) učitelja iz leta 1960, Osnovna šola Kamnik. V: Temna stran meseca, Ljubljana 1998, str. 667.

 

Foto 2 - Učilnica s podobami krščanskega križa, podobo Stalina in Tita, 1945, Preloka ob Kolpi. ©SŠM, fototeka.

 

_____________________________________________________________________________________

 


http://network.icom.museum/international-museum-day

 

 

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway