Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

Kulturni bazar 2017

V četrtek, 30. marca 2017 med 9. in 20. uro ...

...najdete nas na naslednjih dogodkih:

 

VELIKA SPREJEMNA DVORANA
9.00–18.00 // Dober tek Slovenija
Primerno za OŠ, SŠ in O,
predhodne prijave niso potrebne

Sodelujejo: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut
za javno zdravje, projekt Kuhnapato, muzeji (Slovenski
šolski muzej, Mestni muzej Krško…), slovenski arhivi
Z različnimi projekti bomo predstavili, kako doseči...
cilje Nacionalnega programa o prehrani in telesni
dejavnosti za zdravje Dober tek Slovenija, da bi vsi
prebivalci Slovenije razvili dobre prehranjevalne in
gibalne navade ter si s tem izboljšali zdravje in kakovost
življenja. Poleg zdravstvenega vidika prehrane se
Slovenija zaveda globalnega pomena pridelave zdrave
lokalne hrane – »naše super hrane« ter pomembnosti
čebel in drugih opraševalcev za pridelavo hrane ter
za obstoj človeštva nasploh. Poseben poudarek bo na
kreativnih partnerstvih – predstavili bomo, kako lahko
k vsemu temu prispevata kultura in umetnost ter kako
lahko skupaj, s povezovanjem področij, prispevamo
h kakovosti našega življenja. Poleg priročnikov Skozi
umetnost o zdravju in Zdravje skozi umetnost boste na
primer spoznali, kako povečati zavedanje o neskonč-
ni možnosti rabe rastlin – tudi na področjih, kot je
ustvarjanje. Preizkusili se boste v odtiskovanju lističev
v tehniki visokega tiska, v igri Spomin: zdravilna zelišča
ter se seznanili, kako lahko v slovenskih arhivih raziskujete
o prehranjevalnih navadah v preteklosti (stare
kuharske knjige, jedilniki …).

Povabili vas bomo, da prisedete za obloženo mizo
in preizkusite zdravo, lokalno značilno »našo super
hrano« iz pod kuhalnic osnovnošolcev, vključenih v
projekt Kuhnapato, ki se že širi po slovenskih osnovnih
šolah!


DVORANA M3,4
11.00–12.00 // Dober tek Slovenija,
medresorski tematski sklop

Predstavili se bodo projekti: Kuhna pa to, Zdravje skozi
umetnost, Naša super hrana, Učilnica v naravi – šolski vrt
včeraj, danes, jutri
ter pobuda za počastitev 20. maja kot
svetovnega dne čebel, spremljava: društvo Impro
Ob primerih dobrih izkušenj bomo predstavili, kako
bi bili lahko še bolj učinkoviti pri uresničevanju ciljev
nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti
za zdravje Dober tek, Slovenija, če bomo kreativno
(kreativna partnerstva) povezali različna področja, ter
kako lahko skupaj, s celovitim pristopom in sodelovanjem,
prispevamo h kakovosti življenja naših otrok in vsakogar od nas.
Desetletni nacionalni program Dober tek, Slovenija
smo sprejeli kot odziv na porast kroničnih bolezni, še
posebej debelosti, ki se pojavljajo tudi že pri otrocih.
Z njim želimo ustvariti razmere, v katerih bodo imeli
vsi prebivalci dobre prehranjevalne in gibalne navade
ter dostop do zdravih izbir ter zdravega in kakovostnega
okolja. Poleg zdravstvenega vidika prehrane se
Slovenija zaveda globalnega pomena pridelave zdrave
lokalne hrane – »naše super hrane«. Zaradi nujnosti
zaščite čebel in drugih opraševalcev, ki so bistveni
člen v prehranski verigi, ohranjanju čistega okolja in
nenazadnje izkoreninjanju lakote, na OZN naslavljamo
pobudo za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel.

Med posameznimi primeri dobrih praks bo društvo
Impro s krajšimi improviziranimi prizori poskrbelo, da
si bomo vse lahko še bolje predstavljali, se hkrati tudi
malce sprostili in nasmejali.

 

BAZARJEVA KUL - POT
Muzeji – Kabinet čudes
kadarkoli od 9.00 do 18.00

V Kabinetu čudes (v eni izmed vitrin) najdi predmet, s katerim so v preteklosti kaznovali učence v šolah! Z njim so kaznovali lene in nevedne učence, pa tudi take, ki so v nekdanjih »latinskih šolah« govorili v slovenskem jeziku. Nositi so ga morali na hrbtu v šoli ter na poti domov.


Program za otroke in mladino
http://www.kulturnibazar.si/data/upload/KB2017_program_za_otroke_in_mladino(2).pdf

Program strokovnega usposabljanja
http://www.kulturnibazar.si/data/upload/Kulturni_bazar_2017_program_strokovnega_usposabljanja.pdf

Vabljeni na zanimive dogodke!

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway