Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

Predstavitev ŠOLSKE KRONIKE in tiskov izdanih v letu 2011

Vas in Vaše prijatelje z veseljem vabimo v Slovenski šolski muzej

na predstavitev novih publikacij

in tiskov iz preteklega leta,

ki bo v sredo,

25. januarja 2012, ob 12. uri.

 

 

Šolska kronika

Revija za zgodovino šolstva in vzgoje

20/XLIV/2011/št. 1-2, 3

 

Šolska kronika, revija za zgodovino šolstva in vzgoje, XLIV/20, 2011, št. 1-2 (str. 1-256) in št. 3 (str. 265-554).

 

Revija je tudi v 44. letniku izhajanja oz. v 20. letniku odkar ga samostojno izdaja Slovenski šolski muzej, sledila tradicionalni zasnovi svojega glasila, ki je tudi edina slovenska znanstvena in strokovna revija za zgodovino šolstva in vzgoje.

Vsebina člankov in prispevkov je v prvi in drugi številki zelo pestra, tretja številka pa je tematska in predstavlja oblačilno kulturo v šolstvu skozi čas. Urednik prve in druge številke je dr. Branko Šuštar, tematske tretje številke pa mag. Marjetka Balkovec Debevec.

 

Št. 1-2

V prvih dveh številkah je objavljenih 27 prispevkov, ki jih je napisalo 19 avtorjev. Izstopajo izvirni znanstveni članki, ki predstavljajo 150 letnico pomembnega učiteljskega glasila »Učiteljski tovariš« (T. Hojan), spoznamo, kako se je izobraževala ruska elita  med 1811 in 1843 (S. Malmenvall), drugačen je prikaz utrinkov iz življenja otrok v Zasavju (N. Hacin), zanimiva je analiza zapisov o Madžarih v slovenskih učbenikih za zgodovino od 1928 do 2005 (I. Szilagy), spoznamo tudi kakšne vzgoje in izobraževanja so bila deležna dekleta na Goričkem med 1850 in 1950 (I. Huber), predstavljen je podroben prikaz razvoja metodike pouka zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani po letu 1945 (D. Trškan). V spominih na šolo oživijo šole na Cerkljanskem, v Tržiču in na Zdolah.

Predstavljene so stoletne šole v letu 2012 (T. Hojan) in zapisi ob jubilejih pomembnih pedagoških delavcev: Mladena Tancerja, Cilke Dimec - Žerdin, Aleksandra Videčnika Zdenka Medveša in spominski zapis na začetnika simpozijev šolskih muzejev Rudolfa Lukschanderla. Predstavljeno je muzejsko delo doma in v tujini.

Prvi dve številki revije zaključujejo odlomki iz šolskega časopisja ter poročila o publikacijah.

Št. 3

Šolska kronika 2011, številka 3, je tematska številka revije, namenjena obravnavi teme o oblačilni kulturi v šolstvu skozi čas in je nastala v povezavi z razstavama v Slovenskem šolskem muzeju od leta 2009 do 2011: Šolska moda na fotografijah in »Kaj naj oblečem za v šolo?« Razstava o oblačilnem videzu učencev in učiteljev skozi čas,

V tej tematski številki smo prvič na enem mestu v slovenskem prostoru zbrali in objavili članke in prispevke, ki tematiko oblačilne kulture v šolstvu osvetljujejo iz različnih vidikov in bodo pomembni tudi za nadaljnja raziskovanja. 19 avtorjev je pripravilo 15 člankov, ki sledijo od prikaza razstav, namenjenih tej temi v Slovenskem šolskem muzeju, do interpretacij oblačilne dediščine otrok (B. Knific), pregleda izobraževalnega sistema oblačilne obrti (A. Serše), o svečanih uniformah srednješolskih profesorjev (M. Hakl), oblačilni kulturi učiteljic (A. Podlogar), pomoči dobrotnikov z obleko za šolarje (T. Hojan), o oblačilnem videzu učencev v prvih berilih (A. Arko), o pomenu iznajdbe in razvoja šivalnega stroja (E. Cerar), o učiteljicah na Ženski obrtni šoli (T. Hojan). Vsebina ne prinaša le obravnav na slovenskem ozemlju, pač pa so predstavljene tudi ugotovitve iz Evrope in drugih dežel. Članke so prispevali: M. Ribarič, T. Palaić, M. Hakl, B. Šuštar, L. Stankov, B. Manin in E. Serdar. Poleg znanstvenih razprav imajo posebno vrednost spomini na šolsko modo (Mestnik, Turk, Petek, Uršič).

 Z izpostavljanjem teme o oblačilnem videzu učencev in učiteljev skozi čas smo prvič opozorili na pomemben segment šolstva, ki se pojavlja skozi vso šolsko preteklost in preko katerega se hkrati kaže široka paleta socialnih in družbenih odnosov v šolstvu. Tako široko zasnovana vsebina pomeni možnost povezave in izmenjave raziskav s tujimi strokovnjaki, saj ugotavljamo, da je tematika aktualna tudi v mednarodnih strokovnih krogih.

Urednik Šolske kronike 2011/št. 1–2: dr. Branko Šuštar,

Urednica Šolske kronike 2011/št. 3: mag. Marjetka Balkovec Debevec  

 

Vsebina revije je dostopna tudi na spletu: http://www.ssolskimuzej.si/slo/schoolchronicles.php

 

 

Brošura ~ Radosti v starih šolskih klopeh, pedagoški programi v Slovenskem šolskem muzeju v šolskem letu 2011/2012, uredila Mateja Ribarič, Slovenski šolski muzej: publikacija muzeja – brošura, št. 111, Ljubljana 2011. 18. str.

Da bi bile informacije o novostih pedagoškega programa v Slovenskem šolskem muzeju čimbolj dostopne predvsem učiteljicam in učiteljem, da lažje načrtujejo obisk muzeja, vsako leto natisnemo zloženko, ki jo pošljemo na številne naslove osnovnih in srednjih šol širom po Sloveniji.

V novi knjižici Pedagoška dejavnost v Slovenskem šolskem muzeju v šolskem letu 2011/12 lahko preberete vse o devetih različnih učnih urah naših babic in dedkov ter o novostih. V šolskem letu 2010/11 smo pripravili novo učno uro o ročnih delih iz leta 1926 z naslovom Prišijmo si gumb, vodstvo s sovico Zofi po stalni razstavi za najmlajše, delavnico o stereotipih o narodih ter učni list za stalno razstavo za vse stopnje. Sama knjižica je vizualno privlačno izdelana kot zvezek (tudi na ta način sporočamo o občasni razstavi o šolskih zvezkih), za kar so zaslužni oblikovalci Marijan Javoršek, Ksenija Guzej ter Matjaž Kavar. Vabljeni v stare šolske klopi!

prof. Mateja Ribarič,
muzejska svetovalka

Zloženka ~ Dobrodošli v Slovenskem šolskem muzeju, predstavitev zbirk in dejavnosti Slovenskega šolskega muzeja, urednik mag. Stane Okoliš, Slovenski šolski muzej: publikacija muzeja – zloženka, št. 107, Ljubljana 2011.

 

Razstavni katalog ~ Šola – ključ za razvoj: šolarji Angole, Malavija in Gane, uredili Tomaž Gorenc, Polona Logar, Tina Palaić, strokovno svetovanje mag. Marjetka Balkovec Debevec, Slovenski šolski muzej: razstavni katalog št. 108, Ljubljana 2011, 32 str.

Zloženka ~ Od odpora do osamosvojitve, uredila Marko Ljubič in Anton Arko, Slovenski šolski muzej: publikacija muzeja – zloženka, št. 109, Ljubljana 2011.

 

Zloženka ~ V svetu slikanic, Hrvaške slikanice do leta 1945, uredila Štefka Batinić, mag. Marjetka Balkovec Debevec, Ksenija Guzej, Slovenski šolski muzej: publikacija muzeja – zloženka, št. 111, Ljubljana 2011.

 

Zloženka ~ Azerbajdžanska šola, uredili Vesna Černivec, Mateja Ribarič, Slovenski šolski muzej: publikacija muzeja – zloženka, št. 112, Ljubljana 2011.

 

Razstavni katalog ~ Zgodbe šolskih zvezkov, urednik dr. Branko Šuštar, Slovenski šolski muzej: publikacija muzeja - razstavni katalog  št. 114, Ljubljana 2011, 82 str.

 

Zloženka ~ O zgodbah šolskih zvezkov, pogledi na razvoj šolskih zvezkov na Slovenskem od srede 19. stoletja naprej, urednik dr. Branko Šuštar, Slovenski šolski muzej: publikacija muzeja - zloženka št. 114a, Ljubljana 2011.

 

Koledar ~ Koledar 2012, uredil Marijan Javoršek, Slovenski šolski muzej: publikacija muzeja - koledar št. 113, Ljubljana 2011, 24. str.

 

 

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway