Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

Periodni sistem v šoli

Periodni sistem v šoli

Periodni sistem elementov je leta 1869 odkril ruski kemik Dmitrij Ivanovič Mendelejev (1834–1907). Periodni se imenuje zato, ker se vse kemijske lastnosti elementov periodično ponavljajo. Mendelejev je namreč odkril, da so lastnosti elementov periodično odvisne od atomskih mas. Kmalu po odkritju protona leta 1911 in obstoja izotopov je Henry Moseley (1887–1915) izpeljal povezavo med frekvenco sevanja in vrstnim številom. Po prerazporeditvi elementov glede na večanje vrstnega (atomskega) števila in ne atomske mase je bilo popravljenih tudi nekaj izjem iz periodnega sistema, ki so povzročale težave Mendelejevu. Sodobni periodni sistem od takrat naprej temelji na Moseleyjevem zakonu periodičnosti, ki pri razvrstitvi elementov upošteva njihovo vrstno število.

Periodni sistem je temelj sodobne kemije in je nepogrešljiv element učnih načrtov in učbenikov od 1. polovice 20. stoletja.,Za pouk se je v šoli velikokrat uporabljala krajša različica periodnega sistema. Tudi danes učenci pri pouku ne spoznavajo celotnega periodnega sistema z 18 skupinami (navpični stolpci) in 7 periodami (vodoravni stolpci), ampak se jim poleg vseh period predstavi le elemente glavnih 8 skupin, ki se jih po starem sistemu označuje z rimskimi številkami.

 

 

Periodni sistem v učnih načrtih

V učnih načrtih (Kraljevine Jugoslavije) naj bi se periodni sistem prvič pojavil v letu 1936, in sicer ga najdemo kot posebno navedbo v učnem načrtu kemije za realke, realne in klasične gimnazije.

Po drugi svetovni vojni postane periodni sistem nepogrešljivi del učnih načrtov za kemijo v osnovni in srednji šoli. V danes veljavnem učnem načrtu naj bi učenci v osnovni šoli glede periodnega sistema (PSE):

• poznali simbole elementov glavnih skupin prvih treh period PSE in nekaj izbranih elementov prehoda (npr. železo, baker, srebro, živo srebro, zlato),

• na podlagi zgradbe atoma znali uvrstiti element v PSE, na podlagi podatkov v PSE pa opisati zgradbo atoma izbranega elementa glavnih skupin PSE.

 

Aktualni učni načrt pa predvideva, da se pri pouku kemije načrtno razvija »tudi socialne spretnosti učencev

(zmožnost sodelovanja, dogovarjanja, izražanje idej, upoštevanje različnih pogledov in mnenj itd.) z raznimi dejavnostmi, še posebej pri problemskem projektnem pristopu k vsebinskemu sklopu Elementi v periodnem sistemu, ki naj se smiselno nadaljuje pri obravnavi posameznih ciljev organske kemije (proučevanje uporabe izbranih organskih spojin, vpliv na okolje in zdravje).« (Program OŠ Kemija, Učni načrt, 2011).

 

Periodni sistem v učbenikih

Periodni sistem oz. njegove predhodnice v obliki tabel pomebnejših kemijskih elementov se je v učbenikih pojavil že v prvi četrtini 20. stoletja. Kot tabelo z navpičnimi skupinami in vodoravnimi periodami ga v kakem učbeniku za kemijo prvič zasledimo leta 1926. Zasluge za to ima gimnazijski profesor Maks Prezelj. Po tem letu predstavitev periodnega sistema praktično ne umanjka v nobenem slovenskem učbeniku za anorgansko kemijo v osnovnih in srednjih šolah. Predstavljamo izbor učbenikov za kemijo, iz katerega lahko razberemo razvoj periodnega sistema elementov v 20. in vse do začetka 21. stoletja.

 

Razstava bo na ogled od 10.6.2919 (gostovanje) in v muzeju od novembra 2019 do 15.1.2021.

 

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway