Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

Konferenca Pogledi na šolske zvezke kot zgodovinski vir, Ljubljana, 27. - 28.9.2012

 

 

Slovenski šolski muzej in Zgodovinsko društvo Ljubljana

vas vabita na jesenske pogovore

 

Pogledi na šolske zvezke kot zgodovinski vir

Konferenca bo v četrtek, 27. in v petek, 28. 9. 2012
v čitalnici Slovenskega šolskega muzeja, 
                                                                                                                            
ob sklepu razstave Zgodbe šolskih zvezkov
.

 

 

Program konference / Conference Programme
      Knjiga povzetkov / Book of abstracts
Razstava / Exhibition

 

The Slovenian School Museum and the Ljubljana Historical Society invite you this autumn to an exchange of views on “School Exercise books as a Historical Source”. The conference will take place in the Slovenian School Museum’s reading room (Ljubljana, Plečnikov trg 1) on Thursday, 27th and Friday, 28th of September 2012 as the conclusion of the exhibition “Stories of School Exercise books”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROGRAM KONFERENCE /  CONFERENCE PROGRAMME

 

Četrtek, 27. 9. 2012 / Thursday, 27th of September  

 

8.45  – 9.15 sprejem udeležencev, kava ob ogledu razstave / Welcome

9.15 – 9.30 pozdravi organizatorjev in predstavitev konference / Greetings & Introduction

9.30 – 11.00 predstavitve referatov in diskusija (1) / Presentation and Discussion

 • Branko Šuštar, Slovenski šolski muzej, Ljubljana,  Od Macerate do Ljubljane  - tuje in domače spodbude  in raziskovanja šolskih zvezkov kot zgodovinskega vira / From Macerata to Ljubljana – domestic and foreign initiatives in research into school exercise books as a historical source
 • Milena Mileva Blažić, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, Podoba otrok in otroštva v šolskih zvezkih na Slovenskem (1850-2000) / How children and childhood appear in school exercise books in Slovenia (1850-2000)
 • Majda Pungerčar, Dolenjski muzej Novo mesto,  Šolski zvezki v Dolenjskem muzeju Novo mesto / School exercise books in the Dolenjska Museum, Novo mesto
 • Tatjana Hojan, Slovenski šolski muzej, Šolski zvezki v slovenskih pedagoških revijah med letoma 1900 in 1930  / School exercise books in Slovenian educational journals between 1900 and 1930
 • Ivanka Počkar, Posavski muzej Brežice, O šolskih zvezkih iz Posavskega muzeja Brežice / School exercise books in the Posavje Museum Brežice

11.00-11.30 odmor za kavo / Coffee break

11.30 – 13.00 predstavitve referatov in diskusija (2) / Presentation and Discussion

 • Vesna Rapo, Hrvaški šolski muzej, Zagreb (Hrvaška),  Zvezki za spise ('pisanke') in zvezki za lepopis ('krasopisanke') iz zbirk HŠM« / Pisanke i krasopisanke iz zbirki Hrvatskoga školskog muzeja / Exercise books for essays and exercise books for handwriting from the collections of the Croatian School Museum
 • Maja Karagjozova, Mariana Tomitova, Narodni muzej izobraževanja  Gabrovo (Bolgarija),  Šolski zvezki iz časa bolgarskega preporoda v Narodnem muzeju izobraževanja v Gabrovu /  Училищни тетрадки от периода на Българското възраждане в Националния музей на образованието /  School Exercise Books from the perod of the Bulgarian Revival in the National Museum of Education
 • Vladimír Michalička,   Muzej šolstva in pedagogike, Bratislava (Slovaška), Šolski zvezki v zbirkah Muzeja šolstva in pedagogike v Bratislavi / Školské zošity v zbierkovom fonde Múzea školstva a pedagogiky / School exercise books in the collections of the Museum of Education and Pedagogy in Bratislava
 • Maja Nikolova, Pedagoški muzej, Beograd (Srbija), Šolski zvezki kot vir za raziskovanje zgodovine šolstva in prosvete v Srbiji / Školske sveske kаo izvor zа proučаvаnje istorije školstvа i prosvete u Srbiji / Exercise Books in the History of Education in Serbia
 • Ljiljana Šuštar, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Šolski zvezki v fondih ljubljanske enote  Zgodovinskega arhiva Ljubljana / School exercise books in the Ljubljana unit of the Ljubljana Historical Archives 

 

13.00 – 13.20 odmor / Break

13.20 – 15.00 predstavitve referatov in diskusija (3) / Presentation and Discussion

 • Ivanka Zajc Cizelj, Zgodovinski arhiv Celje, Šolski zvezek kot nosilec zgodovinskega zapisa v fondih vzgojno izobraževalnih ustanov / The school exercise book as a witness to historical writing kept by educational institutions
 • Jure Maček, Pokrajinski arhiv Maribor, Pogledi na šolske zvezke kot zgodovinski vir v Pokrajinskem arhivu v Mariboru / Views on school exercise books as a historical source in the Maribor Regional Archives
 • Marija Počivavšek, Muzej novejše zgodovine Celje, Celjani – založniki šolskih zvezkov / The people of Celje – publishers of school exercise books
 • Marko Kumer, Medobčinski muzej Kamnik, Šolski zvezki iz Slatnarjeve tiskarne v zbirki Medobčinskega muzeja Kamnik   / School exercise books from Slatnar’s printing house in the collection of the Intermunicipal Museum, Kamnik
 • Mateja Medved, Muzej Velenje, Šolski zvezki iz arhiva Muzeja Velenje / School exercise books from the Velenje Museum archives

Petek, 28. 9. 2012 / Friday 28th of September

 

9.00 – 10.30 predstavitve referatov in diskusija (4) / Presentation and Discussion

 • Vlasta Tul, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Šolski zvezki v fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici / School exercise books in the collections of the Nova Gorica Regional Archives
 • Ana Kobal, OŠ Draga Bajca Vipava, Šolski zvezek ‒ pripomoček fašistične raznarodovalne politike / The school exercise book – a tool of Fascist denationalising policies
 • Mirjana Kontestabile Rovis, Pokrajinski arhiv Koper, Šolski zvezki v Pokrajinskem arhivu v Kopru / School exercise books in the Koper/Capodistia Regional Archives
 • Karla Kofol, Tolminski muzej, Šolski zvezki v Tolminskem muzeju  – pričevalci življenja ob slovenski  zahodni meji / School exercise books in the Tolmin Museum – records of life along Slovenia’s western border
 • Jana Tomažič Cvetko, Ljubljana, Šolski zvezki družine Sket iz Postojne / School exercise books belonging to the Sket family from Postojna

10.30 –11.00 odmor za kavo / Coffee break

11.00 – 12.30 predstavitve referatov in diskusija (5) / Presentation and Discussion

 • Vera Kisiova, Regionalni zgodovinski muzej Plovdiv  (Bolgarija), Pregled razvoja šolskih zvezkov v Bolgariji od sredine 19. do sredine 20. stoletja / Към въпроса за разпространението на учебните тетрадки в България от средата на XIX до средата на XX век  / An overview of the development of school exercise books in Bulgaria from the mid 19th to the mid 20th century
 • Jan Šimek, Narodni pedagoški muzej in knjižnica J. A. Komenskega, Praga (Češka), Šolski zvezki v čeških muzejskih zbirkah in predpisi o uporabi šolskih zvezkov v čeških šolah od konca 19. stol. do druge polovice 20. stoletja / Školní sešity v českých muzejních sbírkách  a předpisy upravující užití sešitů v českých školách  od konce 19. století do druhé poloviny 20. století / School exercise books in Czech museum collections and official regulations for use of exercise books in Czech schools  from the end 19th century till second half 20th century
 • Branko Šuštar, Slovenski šolski muzej, Ljubljana, En  župan, en zdravnik, en škof: šolski zvezki razkrivajo osebnosti in sledi časa / A mayor, a physician, a bishop: school exercise books reveal personalities and traces of time
 • Nataša Majerič Kekec, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Šolska zvezka v Zgodovinskem arhivu na Ptuju / School exercise books in the Ptuj Historical Archives
 • Nataša Kolar, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, Šolski zvezki v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja na primeru Osnovne šole Šmartno pri Litiji / School exercise books in the 1920s and 1930s from Šmartno pri Litiji Primary School


12.30 – 12.50 odmor / Break

12.50 – 14.20 predstavitve referatov, diskusija (6) / Presentation and Discussion

 • Ivanka Huber, ZRC SAZU, Šolski zvezek kot pričevalec družbenega časa in prostora: šolski zvezek četrtošolke v Kančevcih iz leta 1941 / The school exercise book as a witness of a social time and space: a exercise book belonging to a fourth-grader in Kančevci in 1941
 • Marjetka Balkovec Debevec, Slovenski šolski muzej, Ljubljana,  »Spomin na učitelja – vzgojitelja«. Iz listov šolskih zvezkov na pedagoškem tečaju v Beli krajini med drugo svetovno vojno / “A memory of a teacher”. School exercise book pages from an educational course in Bela krajina during World War Two
 • Anton Arko, Slovenski šolski muzej, Ljubljana,   Šolski zvezki v slovenskem pedagoškem časopisju v prvem desetletju po drugi svetovni vojni / School exercise books in the Slovenian educational press in the first decade after World War Two
 • Maja Hakl, absolventka Filozofske fakultete,  Šolski zvezek moje babice iz šolskega leta 1955-56 (OŠ Šalovci v Prekmurju) /My grandmother's school exercise book from the 1955-56 school year (Primary school Šalovci in Prekmurje)
 • Taja Gubenšek, Muzejsko društvo  Domžale, Šolski zvezki družine Gubenšek iz Domžal / School exercise books belonging to the Gubenšek family from Domžale

 

14.20 – 15.00 diskusija in sklep konference / Discussion and closure of the conference

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programski odbor/Programme Committee: dr. Branko Šuštar (Slovenski šolski muzej), dr. Mojca Šorn (Zgodovinsko društvo Ljubljana), dr. Juri Meda (Università degli Studi di Macerata, Italija), mag. Marjetka Balkovec Debevec (Slovenski šolski muzej), dr. Aleš Gabrič (Inštitut za novejšo zgodovino), dr. Edvard Protner (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta).   

Sodelovanje pri izvedbi/Collaborators: Ksenija Guzej, Mateja Ribarič, Anton Arko, Natalija Žižič, Maja Hakl; Michal Vaněk, Maja Visenjak-Limon, Tatjana Hojan in avtorji prispevkov.

Znanstveno srečanje podpira /With support of: Mednarodna ustanova Forum slovanskih kultur / International Foundation - Forum of Slavic Cultures, Ljubljana, http://www.fsk.si

Na vsakem zasedanju, ki bo trajalo uro in pol (90 minut) se bodo lahko predstavili udeleženci s 15 minutnim nastopom (z deset do dvanajstminutno predstavitvijo in nato s kratko diskusijo). Referente prosimo, da pripravijo kratko PowerPoint predstavitev teme oz. gradiva. Srečanje bo potekalo tudi v obliki pogovora, saj bomo vsak sklop sklenili z diskusijo, vprašanji in dopolnili.

 

Informacije/Information: Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg 1, Ljubljana;

tel: 01/2513 024;   01/2513 127;  e-pošta: branko.sustar@guest.arnes.si; solski.muzej@guest.arnes.si

 

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway