Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

Inovacija najde pot ...

 Inovacijski projekti so tradicionalna kakovost vzgoje in izobraževanja. Kakovost je stanje, ki omogoča kontinuirano spreminjanje na boljše, a hkrati daje možnost za vraščanje novega v staro na način, da se uvajanje novega čuti kot vzdrževanje trajnega. Trajnost daje občutek trdnega večnega varnega obstajanja, koristi. Inovacijski projekti so sinonim za kakovost, najstarejše gonilo razvoja odličnosti. »Inovacijski projekti za odlično šolstvo.« Inovacijski projekti ne koristijo le posamezniku, strokovnemu delavcu in učencu, ampak tudi instituciji in družbi. Z razvojem osebne kariere učitelj in zato učenec pripomoreta k družbenemu razvoju, kar že nekaj desetletij ne le gojijo, ampak tudi priporočajo najbolj razvite dežele. Priprava inovacijskih projektov je v našem šolstvu dobro sprejeta. V letu 2007/08 je potekalo skoraj 400 inovacijskih projektov in pri njih je sodelovalo 36% vzgojno-izobraževalnih ustanov. Razstava omenja tradicionalne korenine inovativnosti in uvajanja novosti v naše šolstvo, opozarja na potek, pomen, pravne osnove, namen  in številčnost  inovacijskih projektov, posebej pa predstavlja dobrih trideset  projektov tistih vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov, ki so odzvali na razpis Zavoda za šolstvo in našega muzeja.

Razstavljeno gradivo so prispevali

Na razstavi sodelujejo vrtci, osnovne in srednje šole ter dijaški domovi (mentorica/mentor) in predstavljajo inovacijske projekte: - OŠ Draga Kobala Maribor (Sonja Vrečič): Igrive krajine učenja; - Vrtec pri OŠ Globoko (Mateja Kalin): Čutna pot; - OŠ Sveti Jurij (Ana Mari Čerpnjak): Domače naloge – vloge učencev, učiteljev staršev; - Vrtec pri OŠ Žirovnica (Marija Čad): Ohrani naše vode čiste; - OŠ Sveta Ana (Petra Cimerman Petrovič): Od »prepira« k strpnosti; - Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice (Janja Debeljak):  Ljudska pesem; - OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica (Laura Novak): S Piko Nogavičko skozi šolsko leto; - OŠ Antona Globočnika Postojna (Milena Požar): Mavrica vrednot; - OŠ Poljane, Vrtec Agata (Jožica Maček): Podeželje skozi otroške oči – sadje iz domačega sadovnjaka; - OŠ Borisa Kidriča Maribor (Ana Klemenčič): Ustvarjamo z igro; - Dijaški dom Bežigrad (Maja Turšič): »Športni virus se širi!«; - Vrtec Rogaška Slatina (Andreja Križan Lipnik): Portfolio v vrtcu; - OŠ Minke Namestnik – Sonje, Slovenska Bistrica (Bojana Verčkovnik): Jutranji pozdrav; - Gimnazija Jurija Vege Idrija (Karmen Vidmar): Spodbujanje mladih za tehniko in naravoslovje; - Gimnazija Jurija Vege Idrija (Karmen Vidmar): Naj bo cifra ali mož; - Gimnazija Jurija Vege Idrija (Cveta Tratnik): Ustvarjalnost združuje: skozi oči dijakov; - OŠ Črni vrh (Ivanka Erjavec): Celovit pristop kot strategija uspešnega reševanja konfliktov ter izboljšanje razredne in šolske klime / Strategije za razvoj socialnih kompetenc; - OŠ Vrhovci (Tatjana Selan): Bodimo prijatelji; Zavod za usposabljanje Janeza Levca, DE Dom (Radka Muhič): Bolje hruška kakor buška; - OŠ Draga Kobala Maribor (Marjetka Berlič): Arete, obuditev olimpijstva; - OŠ in vrtec Apače (Simona Roškar): Dva bregova ene reke; OŠ Brežice (Lojze Bavdež): Brez dreves ni gozda – ptice pri nas; - OŠ Janka Padežnika, Maribor (Ksenija Popošek): Romi z nami, Romi med nami – Kako s tutorstvom dosežemo kvalitetnejše medvrstniške odnose? - OŠ Majšperk (Danica Lorber): Kulturno-zgodovinska pot po Občini Majšperk; - OŠ Beltinci (Cvetka Rengeo): Živeti je zares lepo! - VVZ Slovenj Gradec (Marija Podstenšek):  Od žoge do kroga; - Šolski center Velenje (dr. Sonja Hudej):  Unus pro ombibus et omnes pro uno – Eden za vse in vsi za enega. Vpliv uspešnih dijakov na delo v oddelčni skupnosti; - OŠ Jurija Vege Moravče (Bernarda Mal):  Za srečen dan, za prav vsak dan; - I. osnovna šola Celje (Urška Vavdi): IKT v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju; - Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (Leon Kernel): Kako otrokom približati naravo na drugačen način? - OŠ Poljane, Vrtec Agata (Danica Zorko): Ljudsko izročilo naših babic in dedkov; - OŠ Poljane (Barbara Tavčar): Prilagajanje preizkusov znanja za učence s posebnimi potrebami; OŠ Minke Namestnik Sonje, Slovenska Bistrica (Zdenka Černelič): Vrstniško učenje otrok v domu učencev; - VVZ Kekec Grosuplje (Andreja Jaklič Šimnic): Moj vrtec – moj kraj; - Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija (Zlata Kocjan, Sanja Kostanjšek, Anja Potočnik Metelko): Razredne ure nekoliko drugače; - VIZ II. OŠ Rogaška Slatina (mag. Nina Gašparac): Diferenciacija pri pouku – učiteljev izziv.

 

Zloženka Inovacija najde pot...

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway