Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

Učila in učni pripomočki na podružničnih šolah skozi več kot pet desetletij

"Pokažimo kar imamo!"

So pri nas še šole, v katere učenci radi pridejo tudi po pouku? Take prijazne šole lahko najdemo tudi med 350 podružničnimi šolami. Zavzete učiteljice in učitelji s podružničnih šol želijo predstaviti delo na svojih šolah s pomočjo današnjih in nekdanjih učil in učnih pripomočkov, zbranih iz dvanajstih šol. Poleg učil, ki govorijo o zgodovini šolstva, so zgovorna predvsem didaktična učila, ki so jih izdelali učitelji z učenci. Vsaka šola ima svojo zgodbo. Podružnične šole imajo dolgo tradicijo - tako po obliki organiziranosti, posebnostih kombiniranega pouka kakor po razvoju nekdaj samostojnih šol. Ob petdesetletnici delovanja podružničnih šol v današnjih vsebinskih in organizacijskih oblikah so učiteljice z dvanajstih podružničnih šol zbrale nekaj učil svojih šol. Razstava nad 150 tradicionalnih in novejših učil in učnih pripomočkov opozarja na zgodovino in sodobni utrip podružničnih šol. Najprej je bila razstava, ki je nastala v sodelovanju podružničnih šol in društva s Slovenskim šolskim muzejem, na ogled od 11. do 20. 4. v Mestnem muzeju v Idriji ob 8. srečanju in strokovnem posvetu Društva učiteljev podružničnih šol, sedaj pa jo predstavljamo še v Ljubljani. Razstavo spremlja tudi zloženka z besedili sodelavcev muzeja (dr. B. Šuštar, Mateja Ribarič).

Podružnične šole so v marsičem posebne in tudi danes izstopajo z nekaterimi posebnostmi: manjše število učencev, pouk v kombiniranih oddelkih in posebno, prav nič klasično šolsko vzdušje. Te posebnosti je težko predstaviti in razstava učil in učnih pripomočkov govori bolj o dolgi tradiciji šolstva v krajih, kjer danes delujejo podružnične šole. Marsikaj zanimivega so ohranile o pouku nekdaj! Hkrati pa posamezna didaktična učila, posebej tista, ki so jih pripravile učiteljice s svojimi učenci, opozarjajo na živahno in domiselno pedagoško aktivnost na današnjih podružničnih šolah. Poleg predstavitve dvanajstih sodelujočih šol ter njihovega sodobnega šolskega utripa tako spoznamo učila in učne pripomočke, ki jih hranijo in tudi uporabljajo na njihovih šolah. Učila so na razstavi povezana v nekaj vsebinskih sklopov: pouk pisanja od tablice do zvezka, pouk računanja (pozneje matematike), pri pouku naravoslovja (od nazornega pouka do pouka spoznavanje narave in vsebin fizike, kemije, biologije) in zemljepis / geografija. Sledijo učila za prijetne, vzgojne predmete orisanja / likovnega pouka, petja / glasbenega pouka in telovadbe / športne vzgoje ter ročnih del.  Temu sledijo tehnični pripomočki za pouk ter  spomini na učitelja, sošolce in na šolanje. Vrsto razstavljenih predmetov pa sklenejo didaktična učila in igre.  

Sodelujejo podružnične šole: Bohinjska Bela (Nataša Klinar), Dokležovje (Metka Behek), Dolž (Suzana Klobučar), Kalobje (Marija Kukovič), Šentrupert  (Irena Gabršek), Mlinše  (Marija Ribič), Orehovica (Diana Potočar), Ribno (Meri Poklukar), Ledine nad Idrijo (Ivica Šemrov), Dolenja Trebuša  (Vojka Kleč),  Podljubelj (Maja Ahačič), Šentviška Gora (Erika Laharnar).

Društvo učiteljev podružničnih šol združuje učitelje, ki poučujejo na podružničnih šolah širom Slovenije, in starše otrok, ki obiskujejo podružnične šole  Trenutno šteje društvo 142 članov. E-pošta: info@dups.si; http://www.dups.si

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway