Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

ŠOLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 2020/1-2


Cena brez DDV: 2.000,99 SIT (8,35 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.171,08 SIT (9,06 EUR)

IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH PRI OBJAVLJANJU

PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT

UREDNIŠKI ODBOR REVIJE ŠOLSKA KRONIKA / EDITORIAL BOARD OF PUBLICATION SCHOOL CHRONICLE

Šolska kronika / Navodila avtorjem in avtoricam

School Chronicle / Instructions to contributors

____________________________________________________________________________________


Š O L S K A K RO N I K A

REVIJA ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE

Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana

Leto 2020, številka 1-2

Letnik 29– LIII


School Chronicle /
Schulchronik
Journal of the History of Schooling and Education.
Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia
.
Zeitschrift für Schul - und Erziehungsgeschichte. Organ des
Slowenischen Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.

_____________________________________________________________________________________

 

VSEBINA / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

ČLANKI IN PRISPEVKI / ARTICLES AND OTHER CONTRIBUTIONS /

ARTIKEL UND BEITRÄGE

 

Teja Čeč in Hana Ćosić: Nedeljske ponavljalne šole – prve institucije

za izobraževanje odraslih na Slovenskem ...7–21

Sunday adult education schools – the first adult education institutions

in Slovenia

Sonntagsschulen - die ersten Einrichtungen für Erwachsenenbildung

in Slowenien

 

Matej Hriberšek : Prvi slovenski doktorji klasične filologije

z graške univerze ...23–80

The first Slovene doctors in classical philology at Graz university

Die ersten slowenischen Doktoren der klassischen Philologie

der Universität Graz

 

Milan Hladnik: Akademska kariera profesorja dr. Josipa Plemlja

(1873–1967) ...81–120

The academic career of professor Josip Plemelj (1873–1967)

Akademische Laufbahn von Professor Dr. Josip Plemelj (1873–1967)

 

Bea Tomšič Amon: Likovna vzgoja na Slovenskem in v širšem

prostorsko zgodovinskem kontekstu ...121–142

Art education in Slovenia and in a wider spatial and historical context

Kunstunterricht in Slowenien und im breiteren räumlich-historischen

Kontext

 

Tatjana Hojan: Zveza slovanskih učiteljskih društev

v Julijski krajini ...143–157

Association of Slavic Teacher Societies in Friuli-Venezia Giulia

Verband slawischer Lehrerverbände in Friaul-Julisch Venetien

 

David Petelin: Ljubljansko osnovno šolstvo med letoma

1945 in 1965 v luči šolskega prostora in nove arhitekture ...158–188

Ljubljana primary schooling between 1945 and 1965

in the light of school premises and new architecture

Das Grundschulwesen in Ljubljana zwischen 1945 und 1965

im Lichte des Schulraums und der neuen Architektur

 

Simon Malmenvall: Poslanstvo visokošolske knjižnice

in koncept tretjega prostora ...189–209

The mission of university libraries and the concept of the third place

Die Mission der Hochschulbibliothek und das Konzept des dritten Raumes

 

SPOMINI NA ŠOLO /

REMINISCENCES OF SCHOOLING /

ERINNERUNG AND DIE SCHULE

 

Andrej Rant: Kako so me likali ...210–229

Kako so me likali

 

JUBILEJI / ANNIVERSARIES / JUBILÄEN

 

Anton Arko: Peter Budin – 250 ...231–232

Tatjana Hojan: Herbert Spencer – 200 ...232

Tatjana Hojan: Osnovne šole – 200 ...232–236

Tatjana Hojan: Martin Humek – 150 ...236

Anton Arko: Anton Kuder – 150 ...237

Anton Arko: Josip Pavčič – 150 ...237

Tatjana Hojan: Franjo Trampuž – 150 ...238

Tatjana Hojan: Pedagoški časopisi ob smrti Viktorja Bežka – 100 ...238–242

Tatjana Hojan: Naše revije ob smrti Henrika Schreinerja – 100 ...243–246

Martin Kramar: Mladen Tancer – 90 ...246–250

Marko Ljubič: Zdenko Medveš – 80 ...250–251

IN MEMORIAM

 

Mateja Ribarič: Slavici Pavlič v spomin ...252–255

Branko Šuštar: In memoriam Vitalij G. Bezrogov ...255–260

IZ MUZEJSKEGA DELA / MUSEUM ACTIVITIES /

AUS DER MUSEUMSTÄTIGKEIT

 

Stane Okoliš: Slovenski šolski muzej v letu 2019 ...261–295

The Slovenian School Museum in 2019

Slowenisches Schulmuseum im Jahr 2019

 

DROBTINICE IZ ŠOLSKE PRETEKLOSTI / BITS AND PIECES FROM PAST

SCHOOL TIMES / SPLITTER DER SCHULVERGANGENHEIT

Kako naj se s knjigami ne ravna ...296

Počitnice ...297

POROČILA IN OCENE / REPORTS AND REVIEWS /

BERICHTE UND REZENSIONEN

 

Branko Šuštar: Izobraževanje v dobi tveganja – ECER v Hamburgu

in zgodovina izobraževanja na mednarodnih znanstvenih

konferencah v letu 2019 ...298–318

Maja Hakl Saje: 25. Generalna konferenca ICOM v Kjotu ...318–321

Maja Hakl Saje: Obisk šolskega muzeja v Kjotu ...322–328

Polona Koželj: Tisoč in ena zgodba o šoli Svetega Antona ...316–319

Šolska kronika – revija za zgodovino šolstva in vzgoje. Glasilo Slovenskega šolskega muzeja,

Ljubljana (Slovenija) je slovenska znanstvena in strokovna revija za zgodovino šolstva, pedagogike

in vzgoje, ki jo od leta 1992 samostojno izdaja Slovenski šolski muzej v Ljubljani. Revija ima

začetke v skupnem zborniku šolsko-pedagoških muzejev v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu, ki je

začel izhajati leta 1964 kot Zbornik za zgodovino šolstva in prosvete.

School Chronicle – Journal of the History of Schooling and Education. Bulletin of the Slovenian

School Museum. Ljubljana (Slovenia) is a Slovenian scientific and professional publication

concerned with schooling, pedagogy and education. Since 1992 it has been independently

issued by the Slovenian School Museum in Ljubljana. The Miscellany has developed from a joint

publication of the school-pedagogical museums in Ljubljana, Zagreb in Belgrade, which began

to be published in 1964 under the title of A Miscellany of the History of Schooling and Education.

http://www.ssolski-muzej.si/slo/schoolchronicles.php

 

AVTORJI PRISPEVKOV Šolske kronike št. 1-2, 29/LIII, 2020 /

LIST OF CONTRIBUTORS / AUTOREN ...333

SODELAVCI Šolske kronike št. 1-2, 29/LIII, 2020 /

LIST OF CONTRIBUTORS / MITARBEITER ...334

NAVODILA AVTORJEM IN AVTORICAM / INSTRUCTIONS

TO CONTRIBUTORS / ANLEITUNGEN FÜR AUTOREN ...335–336

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway