Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

ŠOLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 2017/3


Cena brez DDV: 1.845,23 SIT (7,70 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.002,07 SIT (8,35 EUR)

IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH PRI OBJAVLJANJU

PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT

UREDNIŠKI ODBOR REVIJE ŠOLSKA KRONIKA / EDITORIAL BOARD OF PUBLICATION SCHOOL CHRONICLE

Šolska kronika / Navodila avtorjem in avtoricam

School Chronicle / Instructions to contributors

 

___________________________________________________________________________________

 

Š O L S K A K RO N I K A

REVIJA ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE

Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana

 

Leto 2017, številka 3

Letnik 26 – L

 

School Chronicle / Schulchronik
Journal of the History of Schooling and Education.
Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia
.
Zeitschrift für Schul- und Erziehungsgeschichte. Organ des
Slowenischen Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.

 

VSEBINA / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

 

ČLANKI IN PRISPEVKI / ARTICLES AND OTHER CONTRIBUTIONS / ARTIKEL UND BEITRÄGE

Milan Hladnik: Prvi slovenski matematični učbeniki ...291–323
First Slovene mathematical textbooks
Die ersten slowenischen mathematischen Lehrbücher

Jan Dominik Bogataj: Patrologija v kontekstu teološkega študija v 18. in 19. stol. na Slovenskem: primer rokopisnega priročnika Patrologia (FSLJ 1 d 47) ...324–341
Patrology in the Context of Theological Study in the 18th and 19th Centuries in Slovenia: the Example of the Manuscript Textbook Patrologia (FSLJ 1 d 47)
Patrologie im Kontext des theologischen Studiums im 18. und 19. Jahrhundert in Slowenien: ein Beispiel des Handbuchs „Patrologia“ (FSLJ 1 d 47)

Mateja Jevšnik: Razvoj šolstva v Marenbergu/Radljah ob Dravi ...342–357
The development of schooling in Marenberg/Radlje ob Dravi
Entwicklung des Schulwesens in Mahrenberg / Radlje ob Dravi

Matej Prevc: Erazem Rotterdamski in humanistična vzgoja otrok ...358–373
Erasmus of Rotterdam and the humanist education of children
Erasmus von Rotterdam und die humanistische Bildung von Kindern

 

Tanja Cukjati: Lik osnovnošolskega učiteljstva v obdobju med obema vojnama – feminizacija učiteljskega poklica ...374–396
The image of primary school teachers between the two World Wars – feminization of the teaching profession
Die Gestalt des Grundschullehrers in der Zwischenkriegszeit - Feminisierung des Lehrberufs

Taja J. Gubenšek: Fenomen učnih ur v Slovenskem šolskem muzeju ...397–408
The Phenomenon of learning lessons in The Slovenian School Museum
Das Phänomen der Unterrichtsstunden im Slowenischen Schulmuseum

 

SPOMINI NA ŠOLO / REMINISCENCES OF SCHOOLING / ERINNERUNG AN DIE SCHULE
Tatjana Hojan: Spomini na 7. državno gimnazijo v Ljubljani ...409–412
Miha Mali: Pogovor z učiteljem g. Francem Rihtaršičem ...413–418


POROČILA IN OCENE / REPORTS AND REVIEWS / BERICHTE UND REZENSIONEN

Bogoljub Šijaković in Aleksandar Raković. The University and Serbian Theology: The Historical and Educational Context of the Establishment of the Faculty of Orthodox Theology in Belgrade (Simon Malmenvall) ...419–421

Saint Joseph Parish, Joliet, Illinois. Celebrating 125 Years of Faith & Community 1891–2016 (Branko Šuštar) ...422–428

17. mednarodni simpozij šolskih muzejev na Nizozemskem Onderwijs museum Dordrecht Holland, 5.–8. 7. 2017 (Mateja Ribarič) ...429–430

 

School Memories New Trends in the History of Education (Maja Hakl Saje) ...431–432
Prvi Nacionalni posvet šola in muzeji (Taja J. Gubenšek) ...433–440
ŠOLSKA KRONIKA – BIBLIOGRAFIJA 1992–2016 ...441–499
AVTORJI PRISPEVKOV Šolske kronike št. 3, 26/L, 2017 / LIST OF CONTRIBUTORS / AUTOREN ...501
SODELAVCI Šolske kronike št. 3, 26/L, 2017 / LIST OF CONTRIBUTORS / MITARBEITER ...502
NAVODILA AVTORJEM IN AVTORICAM / INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS / ANLEITUNGEN FÜR AUTOREN ...503–504

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway