Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH PRI OBJAVLJANJU V REVIJI ŠOLSKA KRONIKA

Pomemben vidik uredniške in recenzentske politike ter dela v reviji Šolska kronika je etika objavljanja. Njene smernice bazirajo na uredniški politiki založbe Elsevier in na podlagi priporočil Komiteja za etiko objavljanja (COPE). Izjava opredeljuje etično ravnaje vseh udeležencev v postopku objavljanja (avtorjev, recenzentov, uredniškega odbora in urednikov).

 

 

DOLŽNOSTI UREDNIKA IN UREDNIŠTVA

Odločitev o primernosti

- Urednik je dolžan avtorje seznaniti z navodili za pisanje prispevkov.

- Urednik mora vsak prispevek poslati vsaj dvema recenzentoma, ki sta poznavalca zgodovine šolstva in vzgoje na Slovenskem. Urednik, uredništvo in recenzenti se zavezujejo k anonimnosti postopkov.

- Dolžnost urednika je, da po posvetu z recenzenti in uredniškim odborom presodi, ali je prispevek primeren za objavo.

Načelo poštenosti oz. strokovne korektnosti

- Ustreznost prispevkov se presoja ne glede na raso, spol, spolno usmerjenost, versko prepričanje, etični izvor, državljanstvo ali avtorjevo politično filozofijo.

Načelo zaupnosti

- Uredništvo ne sme razkrivati še neobjavljenih podatkov iz prispevka brez dovoljenja avtorja, prav tako podatke o avtorstvu pridrži recenzentom.

Načelo korektnosti

- Če se po objavi prispevka pojavijo etične pritožbe ali napake, je urednik dolžan objaviti popravek.

 

 

ODGOVORNOST RECENZENTOV IN RECENZENTSKI POSTOPEK

Načelo objektivnosti in spoštljivosti

- Recenzija mora biti do avtorja objektivna in spoštljiva, ne sme izražati osebne kritike.

Konflikt interesov

- V primeru konflikta interesov v povezavi z avtorjem, institucijo ali organizacijo recenzent ne sme opravljati recenzentskega postopka.

Načelo zaupnosti in anonimnosti

- Recenzent je zavezan k ohranitvi zaupnosti informacij, ki jih je pridobil med recenziranjem, prav tako jih ne sme uporabiti v osebno korist.

- Recenzije so anonimne, recenzent nima dostopa do avtorjevega imena, hkrati pa avtor ne pozna imena recenzenta. Za anonimizacijo poskrbi urednik.

Navedbe virov in plagiatorstvo

- Recenzent mora avtorja opozoriti  na objavljena dela, ki jih avtor ni navedel v besedilu. Urednika mora obvestiti, če ima sum na plagiatorstvo ali na vsebinsko podobnost prispevka z že objavljenim delom.

Recenzentov prispevek k uredniškim odločitvam

- Recenzent v obrazec navede ali predlaga prispevek za objavo, predlaga primerno tipologijo prispevka, doda pripombe in komentarje, ki avtorju omogočijo izboljšanje prispevka. Vse svoje predloge mora recenzent ustrezno argumentirati.

Odstop od recenzije

- Če recenzent presodi, da ne bo opravil recenzije v dogovorjenem roku, lahko od recenzije odstopi, pri čemer je zavezan pisno obvestiti urednika v najkrajšem možnem času.

DOLŽNOSTI AVTORJEV

Upoštevanje navodil

- Pri pisanju prispevkov so se avtorji dolžni držati navodil za pisanje, ki so objavljeni na spletni strani Slovenskega šolskega muzeja in v vsaki številki revije Šolska kronika.

Standardi poročanja

- Ugotovitve v prispevkih naj bodo predstavljene jasno in točno, podatki naj bodo zanesljivi in preverljivi.

- Prispevki morajo vsebovati dovolj jasnih reference, ki omogočajo nadaljnjo raziskavo drugim avtorjem.

Načelo izvirnosti in plagiatorstvo

- Dobesedno navajanje naj bo v navednicah, brez sprememb in primerno citirano. Plagiatorstvo je neetično ravnanje in je pri objavljanju nedopustno in se smatra kot kaznivo dejanje.

- Avtorji  v celoti odgovarjajo za vsebino in za izvirnost znanstvenega dela ter rezultatov raziskav. Obenem so zavezani k točnosti in korektnosti pri navajanju uporabljenih del drugih avtorjev.

Večkratno in sočasno objavljanje

- Avtorji so zavezani k enkratni objavi, prispevki ne smejo biti že objavljeni ali v postopku objave v drugi publikaciji.

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway