Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

ZA TUJCE

Učne ure za tujce

»Uče ure naših babic in dedkov« so živa igra zgodovine, skozi katere obiskovalci na igriv in poučen način spoznajo, kako je bilo v šli nekoč Seznanijo se s takratnimi učnimi pripomoči, besediščem, šolskimi pravili in kaznimi. Med učno uro gospodiča učiteljica s šibo v roki pregleda čistoč otrok in ušes, poredni učenci lahko okusijo kaznovanje z vzgojnimi metodami, ki so jih uporabljali nekoč ravno tako pa lahko doživijo tudi pohvalo. Učna ura je predvsem namenjena tujcem, ki ne znajo slovenskega jezika oziroma je njihovo znanje pomanjkljivo.

 

Učni cilji:

- učenci se seznanijo z disciplino in snažnostjo,

- spoznajo izvor imena Ljubljana,

- učijo se o pesniku Francetu Prešernu in njegovi pesmi »Zdravljica«,

- naučijo se šteti od ena do deset v slovenskem jeziku.

 

Učna ura skupaj s pripravo traja 60 minut.

Primerno za: tujce, ki ne znajo slovenskega jezika

Kraj in čas: ljudska šola v Avstro-Ogrski leta 1906.

 

____________________________________________________________________________________

Old School Lesson for Foreigners

»Old lessons of our grandmothers and grandfathers« are a very attractive museum activity for pupils. It is a live play of history, through which the visitors in a playful and instructive way get to know, how it used to be in school. They are acquainted with the then school aids, vocabulary, school rules and penalties. During the lesson Miss Teacher with a rod in the hand examines cleanness of hands and ears, bad pupils can experience punishment with old methods. At the same time they can also experience praise. Lesson is primarily intended for foreigners who do not speak Slovenian or their knowledge is inadequate.

 

Learning goals:

- children are familiarised with the importance of discipline and tidiness,

- they learn where the name Ljubljana originates from,

- they discuss Slovenian poet France Prešeren and his poem »A Toast« (Slovenian anthem),

- they learn how to count from one to ten in the Slovenian language.

 

The lesson with the preparation takes 60 minutes.

Suitable for: foreigners who do not speak Slovenian

Place and time: a primary school in the Austro-Hungarian Monarchy

 

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway