Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

 

 

Konference / Conferences 2013 - 2012 - 2011

Prispevki sodelavcev Slovenskega šolskega muzeja / Contributions of the collaborators of Slovenian School Museum

 

 

2013

15th International Symposium on School Life and School History Museums & Collections / 15.  mednarodni  simpozij  šolskih muzejev  in  šolsko - zgodovinskih zbirk /

Creating links in education: Teacher’s and their associations as promoters of pedagogic development  (historical and museum aspects) / Povezovanje v šolstvu: učiteljstvo in njihova društva kot spodbujevalci pedagoškega razvoja (zgodovinski in muzejski pogledi)

Slovenski šolski muzej, Zveza zgodovinskih društev Slovenije ZZDS in ICOM – Slovenija, Ljubljana 26. - 29. 6. 2013

http://www.ssolski-muzej.si/slo/symposium2013.php

 

 

2012

● 2012 ISCHE 34 - SHCY-DHA Geneva, Internationalization in Education (18th-20th Centuries).
Geneva (Schwitzerland), 27-30 June 2012

Thursday 28. 6.2012 11:00 - 13:00 Room: 5189

2.9. School, Nation building and transcultural education

Branko Šuštar: Transcending national borders in education in Slovenia between nationalism and internationalism in the Habsburg Empire and its successor states 1880-1940

http://www.unige.ch/ische34-shcy-dha/index.html

http://www.unige.ch/ische34-shcy-dha/index/Booklet_final.docx

● 2012 Nursing history in a global perspective (Kolding, Denmark)

International nursing history conference, August 9-11 2012.

Kolding: Danish Museum of Nursing History, 2012,

A.4. Concurrent Session - Thursday 9, August 15:30- 17:30  - Professionalization and Education

Branko Šuštar: Health education in Slovenia between religious and secular nursing during the period 1753-1960.

http://www.conferencemanager.dk/NursingHistory/programme-.html, http://www.dsr.dk/Documents/Fag/Konferencer/Historiekonference%202012/WEB%20Nursing%20Historz%202012%20Abstract%20Book.pdf.

● 2012 ECER Cadiz (Spain) "The Need for Educational Research to Champion

Freedom, Education and Development for All"

EERA, European Educational Research Association and the University of Cadiz, Spain, European Conference on Educational Research 2012.

ECER; Network: 17. Histories of Education

Session: 17 SES 10 Parallel Paper Session, Time: 20/Sep/2012, 3:30pm - 5:00pm

Branko Šuštar: Education in mother tongue in the south of Habsburg monarchy before WW1 and in successor states in 1920s

http://www.eera.de/ecer2012/programme/conference-theme/

http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/6/contribution/16871/

● Pogledi na šolske zvezke kot zgodovinski vir / School Exercise Books as a Historical Source, Slovenski šolski muzej / Slovenian School Museum, Zgodovinsko društvo Ljubljana / Ljubljana Historical Society. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo /  Scientific conference with international participation, četrtek, 27. in v petek 28. 9. 2012

Branko Šuštar: Od Macerate do Ljubljane : tuje in domače spodbude in raziskovanja šolskih zvezkov kot zgodovinskega vira / From Macerata to Ljubljana – domestic and foreign initiatives in research into school exercise books as a historical source

Tatjana Hojan, Šolski zvezki v slovenskih pedagoških revijah med letoma 1900 in 1930 / School exercise books in Slovenian educational journals between 1900 and 1930

Branko Šuštar: En župan, en zdravnik, en škof: šolski zvezki razkrivajo osebnosti in sledi časa / A mayor, a physician, a bishop: school exercise books reveal personalities and traces of time

Marjetka Balkovec Debevec, »Spomin na učitelja – vzgojitelja«. Iz listov šolskih zvezkov na pedagoškem tečaju v Beli krajini med drugo svetovno vojno / “A memory of a teacher”. School exercise book pages from an educational course in Bela krajina during World War Two

Anton Arko, Šolski zvezki v slovenskem pedagoškem časopisju v prvem desetletju po drugi svetovni vojni / School exercise books in the Slovenian educational press in the first decade after World War Two

http://www.ssolski-muzej.si/files/datoteke/pogledinaolskezvezkea5.pdf

● Seminar seminar za mentorje zgodovinskih krožkov. Povedane, napisane in prebrane zgodbe (Knjige, branje in bralna kultura), Ljubljana, 11. oktober 2012

Komisija za delo zgodovinskih krožkov pri ZPMS

Anton Arko, Šolske knjige

http://www.zpms.si/programi/mladi-raziskovalci/

● 36. zborovanje ZZDS Zveze zgodovinskih društev Slovenije, ZGODOVINA OTROŠTVA / HISTORY OF CHILDHOOD, Rogla, 18. – 20. oktober 2012

Branko Šuštar: Otrok na poti do učenca in dijaka: pogledi na šolanje kot del otroštva v 19. in 20. stoletju / Child on his Path to Becoming a Pupil and a Student. Education as a Part of Childhood in 19th and 20th Century

Marjetka Debevec Balkovec: Obleka v otroštvu / Clothes in Childhood

http://www.ff.uni-lj.si/drustva/zzds/index.htm

Objava: ZGODOVINA OTROŠTVA / HISTORY OF CHILDHOOD, Ljubljana: ZZDS Zbirka ZČ / 45, 2012.

● The Development of Teacher Education in the Countries of Central and South-Eastern Europe, International Scientific Conference, Maribor, 11 - 13. 10. 2012

Faculty of Arts — Department of Pedagogy

Branko Šuštar: Teachers' training colleges in political discussion of catholicism and liberalism in Slovenia at the beginning of the 20th century

http://events.ff.uni-mb.si/dte/

http://events.ff.uni-mb.si/dte/abstrakti.pdf

 

 

2011

● Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja / Technical and field related problems of traditional and electronic archiving (10),

Radenci, Pokrajinski arhiv Maribor, 6.-8.4.2011.

Branko Šuštar: »Kje so meje pregrade! za prizadevanja arhivov, muzejev in knjižnic pri varovanju skupne kulturne dediščine / Protection of common cultural heritage - efforts of archives, museums and libraries

http://www.pokarh-mb.si/fileadmin/www.pokarh-mb.si/pdf_datoteke/Radenci2011/01_Sustar_2011.pdf

Historical Development of National Systems of Elite Formation in Eastern and Central Europe International Workshop organised in the frame of the European Research Council project Ethnically and Confessionally Composite Elites in East Central Europe (cc. 1900-1950), 1-2 April 2011, Institut europeen, University of Geneva

Branko Šuštar, Education as a way of climbing the social ladder : survey of education in Slovenia at the turn of the 20th century

http://calenda.org/203592; http://www.unige.ch/ieug/index/bere.doc, http://calenda.revues.org/nouvelle19101.html,

● Posvet o slovensko hrvaški meji – Okupacija NDH 1941–1945 in slovensko hrvaška meja v Bregani in okolici danes, Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Univerze v Mariboru (CIMRS), Mladinski center Brežice,11.4.2011.

Branko Šuštar, Pogled na šolske teme ob slovensko - hrvaški meji.

http://www.brezice.si/arhiv_dogodkov/2011040514254078/

● Exploration into childhood. Time witnesses as cultural memory. 14th International Symposium of School Life and School History Museums & Collections, Brixen/Bressanone (Italy) 28. 6. - 3. 7. 2011

Branko Šuštar, Marjetka Balkovec Debevec, What was school like? Testimonies on schooling as part of the collector, exhibition, research and publicist activity of the museum,

http://www.unibz.it/de/education/research/documentationcentre/conventions.html

● Zborovanje Slovenskega muzejskega društva, Zborovanje Slovenskega muzejskega društva, Jesenice, Kranjska Gora, 7.-8. 10. 2011 

Branko Šuštar, Od ideološkega šolstva do preseganja enoumja muzejskih razstav. Identiteta muzeja, pluralizem in poštenost pri muzejskih predstavitvah zgodovine šolstva.

http://www.smd-drustvo.si/Arhiv%20dokumentov/2%20Zborovanje/Zbornik%20SMD%20JESENICE%202011.pdf

● Kolokvij na temo »Josipina Hočevar: Radovljičanka v Krškem«, Muzeji radovljiške občine, Občina Radovljica; Radovljica,  petek, 7. oktobra 2011

Marjetka Balkovec Debevec, Razmere v šolstvu od druge polovice 19. stoletja do začetka 20. stoletja in pomoč šolske dobrotnice Josipine Hočevar.

http://retrospektive.si/index.php?option=com_content&view=article&id=669:josipino-leto&catid=60:razstave&Itemid=246

 

 

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway