Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

 

Delavnica o stereotipih je bila prvotno zasnovana kot spremljevalni program ob občasni razstavi Šola – ključ za razvoj: šolarji Angole, Malavija in Gane.

 

Stereotipna prepričanja so del našega vsakdanjega življenja, služijo pa obvladovanju zapletene realnosti. Udeleženci delavnice spoznajo pojem stereotip in njegove funkcije, sami pa razmišljajo predvsem o stereotipih, ki veljajo za različne narode. Spoznajo, da stereotipi izkrivljajo realnost, saj so ljudje enkratni, različni in predvsem spremenljivi posamezniki. Ob srečanju s posamezniki iz druge kulture je zato tem potrebno dati možnost za izraz njihove individualne enkratnosti.

 

Človek poskuša že od nekdaj dogajanje okoli sebe poenostaviti, da bi ga lažje razumel. Svet je kaotičen in poln informacij, zato si svoje delovanje v njem olajšamo tako, da ljudi in situacije uvrščamo v vnaprej določene kategorije. Kategorijam pripisujemo pomene, ki pogosto niso v skladu z vsakokratno realnostjo. O pripadnikih drugih kultur in verstev, pa tudi glede na spol in starost posameznika ter njegove telesne značilnosti in gmotno stanje pogosto oblikujemo posplošene predstave in pričakovanja. Te osebne okoliščine so podlaga za oblikovanje stereotipov. Danes se krepijo predvsem stereotipi o različnih narodih in pripadnikih islamske vere, kar bomo v delavnici dodatno naslovili.

 

Beseda stereotip označuje prepričanja oziroma pričakovanja v zvezi z značilnostmi določenih skupin ljudi. Vodi lahko v predsodek, ki na stereotip veže pozitivno ali negativno čustvo. Do težave pride, kadar čustvo, povezano s stereotipnim prepričanjem, vzpostavlja ali krepi diskriminatorno obravnavo posameznika ali skupine. Na delavnici se s pomočjo slikovnega in video gradiva pogovarjamo o vseh treh stopnjah razumevanja in delovanja v svetu (stereotip – predsodek – diskriminacija). Udeleženci na podlagi fotografij otrok iz različnih koncev sveta zapišejo njihove življenjske zgodbe, ki služijo za razmislek o stereotipih in predsodkih ter njihovem preseganju. Ljudje smo enkratni in različni, prav tako pa tudi spreminjajoči se posamezniki, zato je vsakomur treba dati možnost za izraz njegove individualne enkratnosti.

 

Delavnico je možno izvajati v okviru več izbirnih predmetov (Državljanska kultura, Filozofija za otroke, Verstva in etika, Življenje človeka na Zemlji, Vzgoja za medije …) in različnih krožkov (knjižničarski, novinarski, zgodovinski …).

 

Namenjena je učencem 8. in 9. razreda osnovne šole ter srednješolcem.

Delavnica traja od 90 do 120 minut, vodi jo Tina Palaić, univ dipl. etnoliginja, kulturna antropologinja in pedagoginja.

 

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway